”ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA” a lansat proiectul „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest România!

445

conferinta lansare proiectASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA”, în calitate de Beneficiar al proiectul „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest România!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritara 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1, contract POSDRU/173/6.1/S/149026, anunță lansarea proiectului începând cu 05.01.2015.

Proiectul se desfășoară în perioada 5 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Partener 1: Comuna Podari, Partener 2: Asociația Dominou, Partener 3: Club Sportiv Dyadora, Partener 4: SC Addvances Strategic Solutions SRL, Partener 5: Organizația Națională Cercetașii României (ONCR), Partener 6: Orașul Corabia, Partener 7: Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD), Partener 8: Asociația Trend.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea și integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile prin intermediul economiei sociale în vederea dezvoltării capitalului uman și creșterea competitivității prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, într-un cadru flexibil, modern și inclusiv.

Grup ţintă:

  • 50 femei;
  • 7 Manageri ai întreprinderilor sociale;
  • 50 Persoane cu dizabilități;
  • 100 Persoane de etnie romă;
  • 7 specialiști implicați în economia socială;
  • 50 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este: 6.483.067,23 LEI

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile: 6.317.034,47 LEI

Contribuția Solicitantului: 166.032,76 LEI

 Mai multe informații puteți obține de la:

 Zona Metropolitană Craiova

Tel/fax: 0251.412.508

Email: zona.metropolitana.craiova01@gmail.com

Persoană de contact: Cosmin Vasile – Manager proiect