ZMC Craiova: Rezultatele proiectului „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest România!”

337

zmcASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ZONA METROPOLITANĂ CRAIOVA”, în calitate de Beneficiar al proiectul „Sistem de resurse și instrumente pentru sprijinirea economiei sociale în regiunile Vest și Sud Vest România!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritara 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1, contract POSDRU/173/6.1/S/149026, anunță rezultatele intermediare realizate în cadrul proiectului mai sus menționat.

Proiectul se desfășoară în perioada 5 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015. 

Proiectul este implementat în parteneriat cu Partener 1: Comuna Podari, Partener 2: Asociația Dominou, Partener 3: Club Sportiv Dyadora, Partener 4: SC Addvances Strategic Solutions SRL, Partener 5: Organizația Națională Cercetașii României (ONCR), Partener 6: Orașul Corabia, Partener 7: Fundația Zamolxes, Partener 8: Asociația Trend.

INDICATORII PROIECTULUI

 • 7 structuri de economie socială nou înființate;
 • 14 participanți la instruire – economie socială;
 • 50 de participanți femei;
 • 100 de participanți persoane de etnie romă;
 • 50 de participanți – persoane cu dizabilități;
 • 50 de participanți – alte grupuri vulnerabile;
 • 14 evenimente de comunicare și promovare – economie socială;
 • 45 de locuri de muncă create de structurile de economie socială;
 • 14 participanți la instruire certificați – economie socială.

PRINCIPALELE REZULTATE OBȚINUTE

Înființarea și dezvoltarea a 7 structuri ale economiei sociale în următoarele domenii de activitate:

 • Recrutarea și plasarea forței de muncă;
 • Fabricarea ambalajelor din lemn;
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
 • Artizanat și meșteșuguri;
 • Curățenie și salubritate;
 • Activități de agrement – sportive;
 • Activități de ecarisaj.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este: 6.483.067,23 LEI

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile: 6.317.034,47 LEI

Contribuția Solicitantului: 166.032,76 LEI

Mai multe informații puteți obține de la:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” Tel/fax: 0251.412.508

Email: zona.metropolitana.craiova01@gmail.com

Persoană de contact: Cosmin Vasile – Manager proiect