Venituri de 514.211.75 mii lei pentru CAS Dolj în 2016

313

spitalÎn perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 la CAS Dolj s-au colectat venituri totale în sumă de  514.211,75 mii lei, din care: contribuţii de asigurări 503.359,29 mii lei și venituri nefiscale 2.973,92 mii lei. 

In anul 2016, conform Planului de activitate intocmit in conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă privind activitatea Preşedintelui-Director General incluşi în planul de management aprobat de preşedintele CNAS, s-au desfasurat 67 actiuni de control tematic, care au vizat :

  • verificarea punctuală a respectării de către furnizori a obligaţiilor ce le revin conform prevederilor legale;
  • verificarea conformităţii serviciilor medicale prestate si raportate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
  • alte verificări dispuse de Presedintele Director General a CAS Dolj;

La solicitarea CNAS, au fost efectuate  901 actiuni de control operativ la furnizorii de servicii medicale, privind :

  • ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi a Romaniei;
  • verificarea consumului de medicamente raportat de furnizori pentru stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii;
  • verificarea documentelor justificative pentru serviciile medicale raportate on-line de furnizori si invalidate de SIUI;
  • verificarea respectarii de catre furnizorii de medicamente a obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu CAS Dolj in conditiile legii si a normelor igienico-sanitare;
  • verificarea respectarii dispozitiilor legale referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate;
  • verificarea derularii Programelor nationale, cu privire la aplicarea protocoalele terapeutice referitoare la initierea tratamentului cu hemodializa a pacientilor cu insuficienta renala si la prescrierea unor medicamente gratuite.

La solicitarea Presedintelui Director General a CAS Dolj, au fost efectuate 28 actiuni de control inopinat, pentru verificarea unor aspecte cuprinse in sesizarile, memoriile sau reclamatiile unor persoane fizice sau persoane juridice.

In urma disfuncţionalităţilor si iregularitatilor constatate in cadrul celor 996 actiuni de control, au fost dispuse 662 masuri care vizeaza corectarea disfunctionalitatilor si eliminarea iregularitatilor, inclusiv aplicarea a unor sancţiuni contractuale și imputarea sumei de 672.382 lei.