Sorin Manda clarifică situația Sport Club Municipal Craiova

470

sorin mandaÎn urma discuţiilor apărute în spaţiul public on-line şi mass-media locală, referitoare la Sport Club Municipal Craiova, facem următoarele precizări:

 • clubul sportiv aflat în subordinea Consiliului Local Craiova, în conformitate cu dispoziţia 1990 din 20.02.2017, se află în coordonarea Administratorului Public al Municipiului Craiova, Domnul Sorin Manda;
 • din cauza faptului că legislaţia în materie de sport nu a suferit modificări semnificative în ultimii 17 ani, până la apariţia O.U.G. 38/ 2017 care s-a impus ca o necesitate în domeniu, având în vedere necorelarea Legii 69/2000 cu legislaţia în vigoare (Codul Civil şi Codul Fiscal), există mici disfuncţionalităţi în activitatea curentă. Un element de noutate al ordonanţei amintite este contractul de activitate sportivă încheiat între o structură sportivă şi sportivii de performanţă, contract la a cărui elaborare au participat activ reprezentanţii Sport Club Municipal Craiova, fiind prezenţi în grupurile de lucru reunite ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Finanţelor Publice şi reprezentanţii Blocului Naţional Sindical. La aceste grupuri de lucru s-a agreat o formă de contract, care, în scurt timp, va veni în completarea O.U.G. 38, devenind astfel obligatoriu pentru toate structurile sportive;
 • având în vedere că articolul 11 din O.U.G. 38 prevede “condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale”, atât reprezentanţii Primăriei Craiova cât şi ai Sport Club Municipal lucrează la elaborarea unui proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova;
 • deoarece art. 4 (alineat 1) din OUG 38/2017 prevede că “prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat”, Sport Club Municipal Craiova a solicitat lămuriri de la Consiliul Concurenţei;
 • încă de la finalizarea sezonului competiţional 2016-2017, reprezentanţii Sport Club Municipal Craiova au fost în contact cu sportivi din ţară şi străinătate, pentru a forma loturi competitive şi pentru viitor, urmând ca în cel mai scurt timp să fie date publicităţii primele nume ale viitorilor jucători ai clubului craiovean;
 • în cazul unora dintre componenţii loturilor din sezonul 2016-2017 au avut loc două situaţii: pe de o parte, au fost cazuri în care nu s-a dorit prelungirea perioadei contractuale de către clubul craiovean, iar pe de alta au fost jucători care au răspuns unor oferte financiare mult mai generoase decât cele ale Sport Club Municipal Craiova;
 • reiterăm ideea că Primăria Craiova şi Consiliul Local al Municipiului Craiova îşi manifestă sprijinul pentru sportul de performanţă, Sport Club Municipal Craiova având, în anul financiar 2017, un buget alocat de 11 milioane RON şi nu îşi doresc dispariţia niciuneia dintre secţiile sportive ale clubului, dar nici nu se va face rabat de la legislaţia în vigoare şi de la principiile cheltuirii banului public.

 

Sorin MANDA

Administrator Public

Municipiul Craiova

 

 

 

 

 

 

 

În urma discuţiilor apărute în spaţiul public on-line şi mass-media locală, referitoare la Sport Club Municipal Craiova, facem următoarele precizări:

 

 • clubul sportiv aflat în subordinea Consiliului Local Craiova, în conformitate cu dispoziţia 1990 din 20.02.2017, se află în coordonarea Administratorului Public al Municipiului Craiova, Domnul Sorin Manda;
 • din cauza faptului că legislaţia în materie de sport nu a suferit modificări semnificative în ultimii 17 ani, până la apariţia O.U.G. 38/ 2017 care s-a impus ca o necesitate în domeniu, având în vedere necorelarea Legii 69/2000 cu legislaţia în vigoare (Codul Civil şi Codul Fiscal), există mici disfuncţionalităţi în activitatea curentă. Un element de noutate al ordonanţei amintite este contractul de activitate sportivă încheiat între o structură sportivă şi sportivii de performanţă, contract la a cărui elaborare au participat activ reprezentanţii Sport Club Municipal Craiova, fiind prezenţi în grupurile de lucru reunite ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Finanţelor Publice şi reprezentanţii Blocului Naţional Sindical. La aceste grupuri de lucru s-a agreat o formă de contract, care, în scurt timp, va veni în completarea O.U.G. 38, devenind astfel obligatoriu pentru toate structurile sportive;
 • având în vedere că articolul 11 din O.U.G. 38 prevede “condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale”, atât reprezentanţii Primăriei Craiova cât şi ai Sport Club Municipal lucrează la elaborarea unui proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova;
 • deoarece art. 4 (alineat 1) din OUG 38/2017 prevede că “prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat”, Sport Club Municipal Craiova a solicitat lămuriri de la Consiliul Concurenţei;
 • încă de la finalizarea sezonului competiţional 2016-2017, reprezentanţii Sport Club Municipal Craiova au fost în contact cu sportivi din ţară şi străinătate, pentru a forma loturi competitive şi pentru viitor, urmând ca în cel mai scurt timp să fie date publicităţii primele nume ale viitorilor jucători ai clubului craiovean;
 • în cazul unora dintre componenţii loturilor din sezonul 2016-2017 au avut loc două situaţii: pe de o parte, au fost cazuri în care nu s-a dorit prelungirea perioadei contractuale de către clubul craiovean, iar pe de alta au fost jucători care au răspuns unor oferte financiare mult mai generoase decât cele ale Sport Club Municipal Craiova;
 • reiterăm ideea că Primăria Craiova şi Consiliul Local al Municipiului Craiova îşi manifestă sprijinul pentru sportul de performanţă, Sport Club Municipal Craiova având, în anul financiar 2017, un buget alocat de 11 milioane RON şi nu îşi doresc dispariţia niciuneia dintre secţiile sportive ale clubului, dar nici nu se va face rabat de la legislaţia în vigoare şi de la principiile cheltuirii banului public.

 

 

Sorin MANDA

Administrator Public

Municipiul Craiova