Școlile din municipiul Craiova care vor fi reabilitate

417

Colegiul National Carol IEducaţia constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare europeană, avand un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui tanar.

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educationale preuniversitare au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea serviciilor de educatie la standarde europene, cu implicatii pozitive asupra gradului de participare a tinerilor, la formare profesionala si piata muncii. In acest sens, creşterea participării la procesul educaţional, ce va avea ca rezultat un nivel crescut al competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii de la nivel local, va contribui in cele din urma, la rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor.

Obiectivul municipalitatii in acest domeniu îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie si a dotării şcolilor, pentru asigurarea unui proces educaţional de nivel european şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice de dezvoltare a municipiului Craiova privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. Fondurile atrase prin programele cu finanţare externă şi cele alocate din bugetul de stat si bugetul local pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu precădere preuniversitar) reprezinta instrumente pentru punerea in aplicare a politicilor locale in domeniul educatiei si totodata, contribuie la indeplinirea obiectivelor strategice de dezvoltare a municipiului Craiova. In acest sens, administratia locala si-a manifestat continuu interesul in acest domeniu si a depus eforturi considerabile pentru imbunatatirea procesului educational prin reabilitarea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova.

In acest context, municipalitatea şi-a stabilit ca prioritate locala, dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, asigurand astfel, premisele creşterii capacităţii de şcolarizare a unităţilor din învăţământul obligatoriu si îmbunătăţind condiţiile de acces la educaţie.

Data fiind oportunitatea finantarii proiectelor de reabilitare si modernizare a infrastructurii educationale, Primaria Craiova a depus spre finantare din fonduri europene, respectiv Programul Operaţional Regional 2007-2013, o serie de proiecte pentru reabilitarea unitatilor de invatamant care necesitau interventii in sensul reabilitarii si modenizarii acestora.

In anul 2014, a fost lansat un apel de proiecte care s-a adresat autoritatilor locale si parteneriatelor intre acestea si unitatile de invatamant din respectiva unitate administrativ teritoriala, care aveau incheiat un contract de lucrari dar care era sistat din lipsa fondurilor pentru sustinerea investitiei. In acest sens, au fost depuse pentru finantare si urmeaza sa fie semnate contractele de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru 2 proiecte de reabilitare si dotare corpuri de scoala si laboratoare, sala de sport, internat si cantina pentru Colegiul Stefan Odobleja si Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova.

 1. Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,, Stefan Odobleja’’ Craiova

Proiectul se incadreaza in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 • Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova.
 • Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi creşterea participării la educaţie a tinerilor.

         Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie ale elevilor prin lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova.

Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare este de 6 luni, cu termen de finalizare 02.09.2015.

Lucrari:

-reabilitari instalatii termice, sanitare si electrice

-reparatii capitale corp laboratoare si dotari

-finisaje interioare si exterioare

-lucrari de hidroizolatie;

Valoarea totală a proiectului: 2.744.972,98 LEI din care Contribuţia proprie în proiect 216.383,49 LEI si Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 2.528.589,49

 1. Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii

Proiectul se incadreaza in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 • Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova.
 • Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi creşterea participării la educaţie a tinerilor.

Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie prin Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii.

Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare 15 luni, cu termen de finalizare 31 decembrie 2015.

Lucrari:

-reabilitare corp scoala si corp sala sport;

-reabilitare corp internat si corp garsoniere

-corp cantina si corp ateliere

-copertina parcare auto

-cabina poarta si iluminat exterior

-amenajari exterioara

-retele exterioare de incinta

Valoarea totală a proiectului: 14.956.179,87 LEI din care Contribuţia proprie în proiect 2.375.04.0,24 LEI si Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12.581.139,63 lei.

De asemenea, in procesul de pregatire pentru urmatoarea perioada de programare 2014 – 2020, am initiat demersurile pentru intocmirea documentelor de proiectare, in vederea depunerii spre finantare tot din fonduri europene, a 2 proiecte de modernizare a infrastructurii scolare, respectiv: ’’Reabiliatrea si modernizare la Colegiul National Elena Cuza, Corp principal si teren sport’’, proiect care vine in completarea unui alt proiect finantat tot din fonduri europene care a vizat consolidarea si reabilitarea a 8 Sali de clasa, cantina, internat si sala de sport si de asemenea, “Reabilitare si consolidare corp central Colegiul National Carol I’’.

 1. REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CORP PRINCIPAL SI TEREN SPORT – STR. MIHAI VITEAZUL, NR.12, CRAIOVA

Proiectul se incadreaza in categoriile de operatiuni ale Axei prioritare 3, ”Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

 • Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din municipiul Craiova in vederea realizarii unui proces educational la standarde europene.
 • Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului  public din municipiul Craiova şi creşterea participării la educaţie a tinerilor.

Obiectivul specific

         Obiectivul specific al proiectului consta in reabilitarea si modernizarea corpului principal al  cladirii Colegiului National „Elena Cuza” si Terenului de Sport din incinta Colegiului.

Rezultate anticipate          

-1 unitate de invatamant reabilitata si modernizata;

– 1731 elevi care beneficiaza de infrastructura reabiliatata

Reabilitare si modernizare:

–        1 amfiteatru 84 locuri

–        7 Sali de clasa

–        9 laboratoare

–        1 biblioteca

–        teren de sport

–        alei pietonale

–        retele de incinta

Durata de implementare a proiectului va fi de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului: 15,176,856.08 LEI din care Contribuţia proprie în proiect 836,027.12 LEI si Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 11,427,530.88 

 1. “Reabilitare si consolidare corp central Colegiul National Carol I si Teatrul Liric ”

A fost incheiat contractul pentru intocmirea documentatiei de proiectare si urmeaza ca proiectul sa fie depus spre finantre in urmatoarea perioada de programare 2014-2020.

In cadrul proiectului va fi reabilitat corpul de cladire scoala care cuprinde urmatoarele categorii de spatii, respectiv:

 • 9 sali de clasa(1 clasa la parter si 8 Sali clasa la etajul 1)
 • 2 cabinete(1 cabinet geografie si 1 cabinet biologie, ambele la etajul 1)
 • 3 laboratoare(2 laboratoare chimie si 1 laborator franceza)
 • biblioteca, birouri, magazie, arhiva, incapere centrala termica.

Ansamblul de clădire şcoală cu forma in plan iniţială de „U” a fost executat in perioada anilor 1893 – 1895 cu regim de inălţime S part. + P + IE. Ulterior intre 1925 – 1927 s-a realizat supraetajarea şcolii ajungand la numărul de patru nivele (S part. +P+2E). in perioada anilor 1930 – 1933 s-au realizat noi lucrări de extindere a spaţiilor funcţionale prin executarea unui amfiteatru de 700 locuri pentru Liceu Carol I, alipit de corpul de clădire bară orizontală (aripa principală) fară rost de tasare şi dilatare. Prin acest concept s-a schimbat intr-o direcţie negativă şi conformarea structurală plană a intregului ansamblu, din forma de „U” in „E”.