S-a semnat noul acord între Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, Prefectură şi CJ Dolj

357

semnare acord OFII (4)Miercuri, 16 septembrie 2015, a avut loc semnarea noului acord între Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, Instituția Prefectului – Judeţul Dolj şi Consiliul Judeţean  Dolj destinat implementării programului experimental franco-român de reinserţie a familiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.

La eveniment au luat parte prefectul judeţului Dolj –  Nicolae Sorin Răducan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj – Alina Tănăsescu, vicepreşedintele comunităţii urbane Nantes Métropole – Marie-Helene Nedelec, vicepreşedintele Consiliului General Val-de-Marne – Fatiha Aggoune directorul Oficiului Francez pentru Imigraţie şi Integrare – Hossein Mokry, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate şi ai ONG-urilor partenere.

Prefectul judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan, a vorbit despre problemele cu care se confruntă comunităţile de etnie romă din judeţul Dolj, subliniind că „este imperios necesară combaterea abandonului şcolar în rândul copiilor romi,  precum şi îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale”: „ Ne-am întâlnit astăzi în vederea desfăşurării Comitetului de pilotaj care, se întruneşte semestrial şi este compus din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă,  Direcţia de Sănătate Publică, ONG-uri. Daţi-mi voie să apreciez efortul dumneavoastră de a răspunde solicitării noastre, fapt pentru care ţin să vă mulţumesc.

Scopul organizării Comitetului de pilotaj de astăzi este analiza situaţiei dosarelor in curs şi semnarea Noului acord local cu judeţul Dolj, un parteneriat specific pentru asistarea persoanelor de etnie romă şi care va permite îmbunătăţirea condiţiilor de trai a acestei populaţii în teritoriul autohton. Etnia romă  este un segment social vulnerabil al populaţiei României, iar problemele cu care se confruntă această comunitate sunt multiple şi binecunoscute.

Îmbunătăţirea situaţiei romilor, crearea unor condiţii optime de integrare a acestora se află permanent în atenţia Guvernului României şi ca atare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Dolj. Problema incluziunii sociale constituie o preocupare permanentă pentru noi şi mă bucur să constat că dumneavoastră acordaţi un interes aparte acestui subiect. În ultimii ani se constată creşterea folosirii limbii romani în educaţia de toate nivelurile, precum şi implementarea de proiecte inovatoare cum ar fi «Fiecare copil în grădiniţă». Merită precizată şi dezvoltarea de proiecte privind economia socială în comunităţile sărace din mediul rural cu o pondere însemnată a populaţiei de etnie romă. Pe de altă parte este imperios necesară combaterea abandonului şcolar în rândul copiilor romi,  precum şi îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale, în contextul existenţei la nivelul judeţului Dolj a unui număr de 15 mediatori sanitari.

Eforturile pe linia îmbunătăţirii situaţiei romilor sunt reflectate de finanţarea direcţionată către acest sector. Astfel, la nivel naţional, în perioada de programare 2007-2013, România a alocat aproximativ 12 % (433 de milioane de euro) din totalul bugetului Fondului Social European pentru integrarea persoanelor dezavantajate.

Consider că doar printr-un demers unitar şi nediscriminatoriu în viaţa publică şi politică, asumat de către întreaga societate civilă, comunitatea romă şi autorităţile statului, putem găsi o cale de îmbunătăţire a situaţiei romilor la nivel naţional, în încercarea eliminării discrepanţelor de natură economică şi socială dintre toţi cetăţenii, indiferent de etnie. Doamnelor şi domnilor vă urez mult succes iar distinşilor noştri oaspeţi le  doresc şedere plăcută în oraşul nostru”, a afirmat prefectul judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan.

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Alina Tănăsescu,  a precizat că „demersurile de lucru şi cooperarea în plan instituţional de la nivel local dintre părţile română şi franceză, au avut succes şi aproape 20 de familii de etnie romă s-au integrat deja”: „Întâlnirea de azi a avut un dublu scop: pe de o parte a avut loc cea de-a patra întrevedere a Comitetului de pilotaj în cadrul căreia s-a monitorizat şi evaluat situaţia familiilor de etnie romă care au revenit sau sunt în curs de revenire în ţară, precum şi pentru a semna un nou acord destinat implementării programului experimental francez-român de reinserţie a familiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.

Aş dori să mulţumesc tuturor partenerilor implicaţi în acest proiect pentru modul în care au lucrat astfel încât beneficiarii direcţi să ajungă la rezultatul final – reinserţia socială şi economică în comunitatea de origine, şi anume, asigurarea unei locuinţe, un venit cel puţin pentru capul familiei, accesul la educaţie pentru copii, accesul la servicii medicale. Familiile de etnie romă au revenit în ţară sau sunt în curs de revenire cu sprijinul financiar al Oficiului Francez de Imigraţie şi Integrare, precum şi al comunităţilor locale Nantes Métropole şi Val-de Marne.

În baza acordului semnat între OFII, Comunitatea Nantes Métropole şi Consiliul Judeţean Dolj a fost finanţată repatrierea voluntară a 11 familii (5 reîntoarse şi 6 în plin proces de reîntoarcere), un total de 29 de persoane. De asemenea, în baza acordului semnat între OFII, Comunitatea Val-de-Marne şi Consiliul Judeţean Dolj, a fost finanţată repatrierea voluntară a 8 familii, în total fiind 33 de persoane.

Totodată, comunitatea Nantes Métropole s-a implicat să asigure pentru localitatea de revenire a cetăţenilor români de etnie romă finanţarea unor programe de dezvoltare la nivel local. Acest lucru s-a întâmplat în localităţile doljene Sălcuţa şi Vârtop. La Sălcuţa a fost realizat un proiect de reabilitare a şcolii din satul Mârza, iar la Vârtop s-a reabilitat şi echipat un cabinet stomatologic, dar au fost construite şi vestiare pentru stadionul din comună. 

Experienţa acumulată arată că demersurile de lucru şi cooperarea în plan instituţional de la nivel local dintre părţile română şi franceză, au avut succes şi aproape 20 de familii s-au integrat deja. Înţelegerea rolului şi a responsabilităţii tuturor şi fiecăruia în parte ca membri ai unui parteneriat viabil au dat rezultate bune în privinţa realizării de paşi importanţi pentru diminuarea disconfortului care a provocat iniţial migraţia grupului ţintă al proiectului nostru experimental”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Alina Tănăsescu.

Biroul de presă

INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢULUI DOLJ