Raportul ITM Dolj – sem. II 2014: 85 de amenzi, 52 de angajați depistați lucrând la negru

422

itm doljÎn Colegiul Prefectural, directorul ITM Dolj, Cătălin Mohora, a prezentat Raportul privind activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj – sem. II 2014:

 ” 1 Activitatea Serviciului Control Relaţii de Muncă:

 • Număr angajatori controlaţi – 1203 (cu număr salariaţi – 24.316)
 • Număr sancţiuni contravenţionale – 114 (din care amenzi – 85)
 • Valoare amenzi – 200 lei
 • Număr angajatori depistaţi şi sancţionati pentru muncă la negru – 52
 • Valoare amenzi pentru muncă la negru – 490.000 lei
 • Persoane depistate – 177 (din care femei – 14)
 • În sem. II 2014 au fost înaintate organelor competente în vederea continuării cercetărilor sub aspect infracţional documentele pentru un număr de 7 agenţi economici

Principalele deficienţele constate domeniul relaţiilor de muncă:

 • Modificarea clauzelor din contractele individuale de muncă fără acordul salariatului
 • Neevidenţierea corectă în pontaje a timpului de lucru, a orelor suplimentare și a orelor de noapte
 • Neplata drepturilor salariale aferente acestora
 • Neefectuarea concediunlui de odihnă și neplata acestuia
 • Suspendarea executării contractelor individuale de muncă fără acordul salariatului şi neîntreruperea în fapt a activităţii acestuia

În sem. II au fost soluţionate un număr de 421 cereri, verificându-se 76.047 persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social, din care 311 persoane au fost identificate ca având încheiate contracte individuale de muncă.

 1. Activitatea Serviciului Control Securitate şi Sănătate în Muncă
  • Număr acţiuni de control – 2073
  • Număr angajatori controlaţi – 1020
  • Număr angajatori sancţionaţi – 662
  • Număr sancţiuni contravenţionale – 704 (in care amenzi – 67)
  • Valoare amenzi – 480.000
  • Număr măsuri dispuse pentru neconformităţile depistate – 944
  • Număr sistări de activitate – 6
  • Număr echipamente de muncă oprite din funcţionare – 11
  • Număr unităţi autorizate/avizate – 63
  • Număr accidente de muncă înregistrate – 23 din care:
   • cu incapacitate temporară de muncă – 21
   • mortale – 2
  • Număr evenimente comunicate – 74 din care:
   • 12 evenimente mortale
  • Număr de dosare de cercetare a evenimentelor avizate – 52 din care:
   • 47 au fost accidente cu incapacitate temporară de muncă

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • Unităţi neautorizate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Activitatea de securitate şi sănătate în muncă nu este organizată la nivelul angajatorului
 • Lucrătorii sunt neinstruiţi sau sunt instruiţi necorespunzător, nu sunt dotaţi sau nu poartă echipamentul de protecţie din dotare
 • Nu este efectuat controlul medical la angajare şi periodic al lucrătorilor
 • Echipamentul de muncă cu stare tehnică necorespunzătoare sau cu improvizaţii
 • Căi de acces şi circulaţie blocate cu diverse materiale
 • Executarea de lucrări la înălţime cu schele necorespunzătoare
 1. Activitatea Compartimentului Contracte colective de muncă şi monitorizate relaţii de muncă

La nivelul judetului Dolj existau 152.372 de contracte individuale de muncă înregistrate de 15.372 angajatori din judeţul Dolj, pentru care desfăşoară activitate 136.527 salariaţi.

Din 994 angajatori cu peste 21 salariaţi din jud. Dolj, la 31.12.2014, 483 aveau înregistrate contracte colective de muncă active.

 1. Activitatea de recuperare debite (Comp. Economic)

În sem. II 2014 au fost încasaţi 128 de debitori, recuperându-se debite în sumă de 25.195,06 lei din totalul de 114.369,83 lei debite de recuperat la 30.06.2014.

 1. Activitatea Comp. Comunicare şi relaţii cu publicul

În sem. II 2014 au fost întregistrate 432 petiţii. Dintre acestea, 124 au fost redirecţionate spre competentă soluţionare altor instituţii, din care 15 către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Măsuri întreprinse pentru remedierea deficienţelor depistate pe piaţa muncii:

 • Verificarea societăţilor care folosesc mai mult de 3 salariaţi cu timp parţial de muncă
 • Verificarea societăţilor la care toţi salariaţii sunt încadraţi cu salariul minim pe economie
 • Continuarea acţiunilor de control în colaborare cu Jandarmeria, I.P.J., O.R.I.
 • Intensificarea apariţiilor în mass-media a reprezentanţilor instituţiei, urmărindu-se diseminarea noutăţilor legislative, prezentarea de cazuri de bune practici şi conştientizarea angajatorilor şi angajaţilor asupra importanţei respectării reglementărilor legale de pe piaţa muncii.

Situaţia comparativă a rezultatelor acţiunilor întreprinse de I.T.M. Dolj în sem. II 2014 faţă de perioada similară din 2013 şi 2012 este ilustrată grafic în anexa la prezentul raport”.

 Cătălin Tiberius MOHORA

Inspector Şef