Primarul Craiovei: Au început lucrările la cartierul de locuințe. 1850 de locuințe își așteaptă cumpărătorii

385

cartier de locuinteAstăzi, pe o rețea de socializare, primarul Craiovei a postat mai  multe poze și următorul mesaj:

”Au început lucrările la cartierul de locuințe. În doi ani, Craiova va avea primul cartier construit după revoluție. 1850 de locuințe, la 400 de euro metrul pătrat, la cea mai bună calitate, își așteaptă cumpărătorii”.

Contractul a fost semnat în 2014. Cartierul va avea grădiniţă, părculeţ, parcări şi piscină, spaţii comerciale şi spaţii medicale.

Anexa 1

ACTE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI PENTRU REPARTIZAREA UNEI LOCUINŢE DESTINATE CUMPĂRĂRII

 1. Cerere (conform model);
 2. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru soț, soție și copii majori se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obținute: – adeverinţă cu salariul net; – cupon somaj sau adeverință AJOFM; – cupon pensie; – declarație de impunere; – declarație notarială pentru situația în care nu se realizează venituri;
 3. Certificat de rol de la Direcția Impozite și Taxe a Primåriei Craiova (cu sediul în Piața Centrală) sau de la consiliul local de care aparține domiciliul solicitantului pentru soț, soție și copii majori;
 4. Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu ați vândut o locuinţă după 01.01.1990, nu deţineti o locuinţă proprietate personală sau că nu aveți calitatea de chiriaş la o altă locuinţă proprietate de stat sau a Consiliului Local al Municipiului Craiova soţ, soţie și copii majori;
 5. Copie xerox după actul de deţinere al locuinței de domiciliu și de reședință (dacă este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;
 6. Copie xerox certificat de căsătorie;
 7. Copie xerox după actul de naştere şi actul de identitate pentru soţ, soţie, copii şi după caz, alte persoane care locuiesc împreună cu solicitantul;
 8. Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
 9. Copie după actele ce dovedesc calitatea de beneficiar al Legii 341/2004; 10.Copie după diplomă (ultima şcoală absolvită) pentru titular.

Anexa 2

Acte necesare actualizării dosarului în vederea repartizării unei locuinţe destinate cumpărării

 1. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru soţ și soţie şi copii majori se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obținute: – adeverinţă cu salariul net; – cupon somaj sau adeverință AJOFM; – cupon pensie; – declarație de impunere; – declarație notariala pentru situația în care nu se realizează venituri;
 2. Certificat de rol de la Direcția Impozite și Taxe a Primåriei Craiova (cu sediul în Piata Centrală) sau de la consiliul local de care aparține domiciliul solicitantului – pentru soţ, soţie şi copii majori;
 3. Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu ați vändut o locuinţă după 01.01.1990, nu deţineti o locuinţă proprietate personală sau că nu aveți calitatea de chiriaş la o altă locuinţă proprietate de stat sau a Consiliului Local al Municipiului Craiova soţ, soţie și copii majori;
 4. Copie după diploma de absolvire instituţia de învăţământ de nivel cel mai înalt urmată (profesională, liceu, postliceală, colegiu, facultate) – pentru titularul cererii de locuinţă;
 5. Orice alte acte doveditoare privind modificări intervenite în situaţia familiei (schimbare reşedinţă, stare civilă, copii nou-născuţi, etc).

Anexa 3

Acte necesare înscrierii în lista de repartizare a unei locuinţe destinate cumpărării

       1. Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru soţ și soţie şi copii majori se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obținute: – adeverinţă cu salariul net; – cupon somaj sau adeverință AJOFM; – cupon pensie; – declarație de impunere; – declarație notarială pentru situația în care nu se realizează venituri;

 1. Certificat de rol de la Direcția Impozite și Taxe a Primăriei Craiova (cu sediul în Piața Centrală) sau de la consiliul local de care aparține domiciliul solicitantului – soţ, soţie şi copii majori;
 2. Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu ați vândut o locuinţă după 01.01.1990, nu deţineți o locuinţă proprietate personală sau că nu aveţi calitatea de chiriaş la o altă locuinţă proprietate de stat sau a Consiliului Local al Municipiului Craiova soţ, soţie și copii majori;
 3. Preaprobare financiară eliberată de instituţia financiară autorizată, daca prețul se plătește prin contractarea unui credit sau dovada disponibilităţilor băneşti dacă prețul se plătește integral.