Primarul Craiovei a fost ales prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România

345

olguta vasilescu si ambasadorul chinei”Astăzi, am fost aleasă prim-vicepreședintele Asociației Municipiilor din România. Președinte AMR a devenit colegul meu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 București”, anunță primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, pe o rețea de socializare.

”Conform Statutului AMR are următoarele obiective:

Art.5 – (1) Asociaţia Municipiilor din România îşi propune să contribuie la realizarea autonomiei locale reale, în concordanţă cu principiile prevăzute în Constituţia României şi în Carta Europeană a Autonomiei Locale pentru rezolvarea treburilor publice în interesul cetăţenilor, precum şi pentru asigurarea participării acestora la luarea deciziilor care privesc comunităţile locale.

(2) Obiectivele generale ale Asociaţiei sunt:

a) Participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ, în conformitate cu Constituţia României şi Carta Europeană a Autonomiei Locale, care vizează interesele colectivităţilor locale, inclusiv prin realizarea unui parteneriat cu administraţia publică centrală, folosind următoarele mijloace: 1. elaborarea şi transmiterea autorităţilor publice cu drept de iniţiativă legislativă a unor proiecte de acte normative noi; 2. formularea de propuneri de modificare sau completare a legislaţiei existente.

b) Consolidarea poziţiei A.M.R. ca partener de dialog cu Guvernul şi Parlamentul României pentru susţinerea intereselor autorităţilor locale;

c) Organizarea de activităţi proprii pentru formarea şi perfecţionarea profesională a aleşilor locali, a funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din administraţia publică locală;

d) Promovarea formelor de colaborare şi întrajutorare reciprocă între membrii Asociaţiei;

 e) Iniţierea unor structuri de mediere cu organismele guvernamentale pentru soluţionarea problemelor generale, ale comunităţilor locale;

 f) Organizarea de bănci de date şi informaţii în domeniul administraţiei publice locale;

 g) Crearea de corpuri ale specialiştilor având ca scop analizarea şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea problemelor specifice administraţiei publice şi colectivităţilor locale;

 h) Încurajarea participării societăţii civile la soluţionarea problemelor administraţiei publice locale;

 i) Cooperarea, în condiţiile prevăzute de lege, cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state;

 j) Afilierea sau asocierea la organizaţii din ţară şi străinătate care au scopuri compatibile cu cele ale Asociaţiei, în condiţiile legii;

 k) Reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivităţilor locale în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi terţi;

 l) Elaborarea unui program strategic pe termen scurt, mediu şi lung, care să contribuie la dezvoltarea capacităţii de susţinere a autorităţilor locale membre în îndeplinirea propriilor responsabilităţi, ca strategie intermediară comună şi să armonizeze direcţiile generale stabilite prin Programul de Guvernare şi tendinţele strategice comune ale autorităţilor locale;

 m) Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul administraţiei publice locale, autorităţilor publice locale din Republica Moldova;

 n) Implementarea Statutului Funcţionarilor Publici şi urgentarea înfiinţării Corpului Funcţionarilor Publici;

 o) Implicarea directă a membrilor Asociaţiei în activitatea centrelor teritoriale de formare a funcţionarilor publici şi a aleşilor locali, asigurarea consultanţei de specialitate pentru membrii asociaţi;

 p) Reprezentarea intereselor AMR şi ale municipiilor membre în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene prin activităţi de lobby şi advocacy în procesul elaborării şi implementării politicilor Uniunii Europene;

 q) Asigurarea de consultanţă în vederea dezvoltării de parteneriate durabile cu autorităţi locale din statele membre ale Uniunii Europene;

 r) Organizarea de misiuni şi evenimente de promovare la Bruxelles, în colaborare cu municipiile membre interesate;

s) Furnizarea de asistenţă membrilor AMR din delegaţia României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene”.