Primarii și directorii de grădiniță informați cu privire la proiectului ”Fiecare copil în grădiniță”

415

Fiecare copil in gradinitaPrefectul judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan,   participat luni, 1 februarie 2016, la sesiunea judeţeană de informare a primarilor și respectiv a directorilor de grădiniță asupra modului de implementare a programului național reglementat prin Legea nr. 248/2015.

Cu acest prilej, a declarat:

„Salut prezența numeroasă la evenimentul de prezentare a extinderii la nivel național a proiectului Fiecare copil în grădiniță derulat iniţial de către Asociaţia Ovidiu RO în 45 de comunităţi locale însemnând 2600 de copii din 114 grădiniţe.

Desfăşurarea proiectului Fiecare copil în grădiniță constituie în opinia mea o cale tințită de reducere a sărăciei, antrenând în lanț efecte pozitive asupra educației timpurii, reducerii abandonului școlar, antrenarea comunităților în gestionarea problematicii incluziunii sociale.

În cadrul evenimentului de astăzi vă vor fi prezentate atât Legea nr. 248/2015 cât şi Hotărârea de Guvern nr. 15/2016, acte normative care au creat cadrul extinderii acestui proiect pilot.

Având în vedere Dispoziția Secretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1118/07.05.2015 privind domeniul siguranței în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, prefectul împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Dolj, Inspectoratului de Jandarmi al judeţului Dolj, Inspectoratului Școlar Județean Dolj și ai autorităților publice locale din județul Dolj analizează periodic modul în care este asigurată protecția unităților de învățământ și stabilesc măsuri pentru îmbunătățirea climatului de siguranță.

Readuc în atenția dumneavoastră doamnelor și domnilor primari faptul că, potrivit Legii nr. 29/2010 consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care creşte siguranţa unităţilor şcolare, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţilor şcolare, cu sprijinul de specialitate acordat de poliţie.

Întrucât sunt prezenți atât primarii, cât și directorii unităților școlare cu grădinițe din județ, în debutul evenimentului, inspectorii șefi ai Inspectoratului de Poliție și Inspectoratului de Jandarmi vă vor prezenta, conform zonei de competență, situația existentă, precum și măsurile întreprinse pentru îmbunătățirea climatului de siguranță, respectiv asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic”.

Biroul de presă

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj