Primăria Craiova: Se depun cererile privind efectuarea anchetelor sociale

391

primariePrimăria Municipiului Craiova şi Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova anunţă că, începând cu data de 01 martie 2018, cererile privind efectuarea anchetelor sociale în vederea prezentării persoanelor din municipiul Craiova la Comisia de evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, se vor depune la sediul Direcției Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova din str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, de luni până joi între orele 08:00-13:00, respectiv vineri, între orele 08:00-10:00.

Cererile-tip vor fi puse la dispoziția solicitanților de către instituție și vor fi însoțite de următoarele documente, prezentate în original şi copie:

– referat privind situația  medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

– scrisoare medicală-tip eliberată de medicul de familie;

– biletele de externare, dacă este cazul;

– investigații paraclinice solicitate de Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj;

– act de identitate;

– adeverință din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaților, decizie de pensionare și, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverință conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

– certificat de încadrare în grad de handicap anterior

– planificarea eliberată de comisia de evaluare.

 

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa la telefon: 0251/437617.