Primăria Craiova răspunde la acuzațiile lui Mititelu

496

primaria craiovaReferitor la materialul de presa cu titlul „ Primaria Craiova – SUB DOMNIA IMPOSTURII”, publicat în numarul de joi, 16 aprilie 2015 în cotidianului Editie speciala, va remitem punctul de vedere al Primariei Municipiului Craioa fata de informatiile date publicitatii.

COMUNICAT

Referitor la „scoaterea frauduloasa din circuitul verde” a terenului ce a facut obiectul Planului Urbanistic Zonal Craiova Nord – Lacul Tanchistilor, precizam faptul ca, in conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova, aprobat prin HCL nr. 23/2000 si prelungit prin HCL nr.37/2013, zona la care se face referire face obiectul capitolului IV.6 din Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova, respectiv Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protectie, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ/PUD. Conform art.5 din acelasi capitol, „Interdictiile temporare s-au stabilit in cazul cand apare necesitatea elaborarii unor documentatii de urbanism in vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile pentru zona respectiva, sau in zona respectiva se vor realiza lucrari de utilitate publica (…)”. Fata de cele precizate mai sus, in fapt, Planul Urbanistic Zonal Craiova Nord – Lacul Tanchistilor reglementeaza zona pentru care fusese instituita interdictia temporara de construire pana la elaborare P.U.Z. / P.U.D.

Faptul că zona pentru care a fost elaborat P.U.Z.-ul mai sus citat nu intra sub incidenta prevederilor art.71, alin.(1) din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare rezulta din urmatoarele considerente:

 Textul de lege mai sus mentionat face referire la urmatoarele categorii de spatii verzi:

  • terenuri amenajate ca spatii verzi;
  • terenuri prevazute ca atare in documentatii de urbanism.

Pentru aceste tipuri de terenuri se interzice schimbarea destinatiei, reducerea suprafetelor acestora, ori stramutarea lor.

In zona pentru care a fost elaborat P.U.Z.-ul Craiova Nord – Lacul Tanchistilor nu existau zone verzi amenajate. Cu exceptia padurii din vecinatatea amplasamentului fostei gropi de gunoi a Municipiului Craiova, padure ce a fost tratata ca zona verde si in documentatia P.U.Z. la care se face referire, restul terenurilor, reprezentand proprietati private ale persoanelor fizice si juridice si terenuri apartinand domeniului public al Mun. Craiova, avand diverse destinatii, multe fiind construite, unele chiar in baza unor alte documentatii de urbanism P.U.Z./P.U.D. aprobate, elaborate din initiativa privata, in scopul ridicarii interdictiei temporare de construire instituite prin P.U.G.

In ceea ce priveste faptul ca respectiva zona ar fi fost „prevazuta” ca spatiu verde printr-o documentatie de urbanism aprobata anterior, trebuie retinut faptul ca, prin Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova, aceasta zona nu a fost reglementata ca zona verde, acest fapt rezultand pe de o parte din explicitarea motivului instituirii interdictiei temporare de construire asa cum a fost prezentat mai sus, iar pe de alta parte din modul grafic de reprezentare al zonelor reglementate ca spatii verzi prin plansa de reglementari aferenta P.U.G. unde, in legenda, zonele de parcuri, complexe sportive, terenuri destinate agriculturii, padurile, au alte indicative grafice fata de zona la care facem referire.

Referitor la adresa nr. 14699/27.12.2012 a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, inregistrata la P.M.C. cu nr.6527/16.01.2013 prin care se aducea la cunostinta faptul ca era necesara „rectificarea bilantului teritorial si a destinatiilor aferente (…)”, precizam faptul ca aceasta cerinta a fost indeplinita astfel incat, fata de o suprafata existenta de spatii verzi, plantatii protectie, spatii verzi publice de folosinta specializata  de 29,60 ha, prin reglementarile aferente P.U.Z. Craiova Nord – Lacul Tanchistilor a fost reglementata, pentru acest tip de functiune, o suprafata de 33,88ha, insemnand majorarea spatiilor verzi propuse fata de cele existente si nu diminuarea acestora.

Referitor la avizele in baza carora a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal Craiova Nord-Lacul Tanchistilor aducem urmatoarele precizari:

Prin dispozitia nr. 1509/14.09.2012 emisa de Primarul Municipiului Craiova, a fost aprobata componenta Comisiei de avize si acorduri precum si Regulamentul de organizare si functionare al acestei comisii.

In componenta Comisiei de avize si acorduri au fost inclusi toti detinatorii de utilitati si fiecare, dupa competenta, analizeaza si emite avizul pentru documentatia supusa avizarii.

Potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de avize si acorduri aprobat prin actul administrativ de autoritate sus evocat, societatile care administreaza si/sau furnizeaza utilitati urbane sunt reprezentate in Comisia de avize si acorduri de catre persoane special desemnate in baza raporturilor de munca, respectiv de serviciu pe care le au cu persoanele nominalizate.

In cazul documentatiei P.U.Z., reprezentantii legali ai societatilor care administreaza sau furnizeaza utilitati urbane, au confirmat mentinerea avizelor emise pentru Certificatul de Urbanism nr.2149/2012 cu mentiunea expres inserata ca isi mentin valabilitatea si pentru Certificatul de Urbanism nr.150/2013.

In atare situatie, opereaza raportul de prepușenie specific unui contract individual de munca dintre salariatul reprezentant in Comisia de avize si acorduri si angajator, entitate juridica, care administreaza si/sau furnizeaza utilitati urbane. Prin urmare, opozabilitatea confirmarii valabilitatii avizelor emise nu poate fi tagaduita.

In ceea ce priveste adresa S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias, precizam faptul ca aceasta societate nu a adus la cunostinta P.M.C. faptul ca D-l. Mlagiu Ion si-a incetat raporturile de activitate cu respectiva societate, nici in anul 2007, nici ulterior, pana la momentul la care a fost emisa adresa citata.

 Referitor la autorizatia de construire aferenta S.C. Nicolex S.R.L., Primăria Muicipiului Craiova nu a eliberat nici un astfel de act de autoritate.

Autorizatia de functionare emisa pentru S.C. NICOLEX S.R.L. are drept fundament juridic dispozitiile art.268 alin.5 si 6 din Codul Fiscal si vizeaza în exclusivitate colectarea taxei datorata bugetului local pentru desfasurarea activitatii comerciale.

Aceasta Autorizatie de Functionare a fost supusa controlului judecatoresc atat sub aspectul suspendarii efectelor sale juridice cat si cu privire la conditiile de legalitate la Tribunalul Dolj, iar prin sentintele civile nr.2567/16.09.2014 si nr.3539/10.12.2014, pronuntate în dosarele nr.9620/63/2014 si  nr.9619/63/2014, au fost respinse cererile de chemare în judecata,  mentinandu-se ca temeinica si legala Autorizatia de Functionare nr.0631 din 13.11.2013 emisa pentru S.C. NICOLEX S.R.L.

Biroul de presa

Primaria Municipiului Craiova