Primăria Craiova: Modalităţi de plată a taxelor pentru a evita agomeraţia de la ghişee

742

primaria craiovaAvând în vedere sistarea  plaţilor  online prin intermediul paginii electronice www.ghiseul.ro ca urmare a încălcării clauzelor contractuale privind contractul de servicii de acceptare de plăţi elecronice prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plată, Direcţia Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova a pus la dispoziţia contribuabililor celelalte modalităţi de plată pentru a evita agomeraţia de la ghişeele de plăţi şi pentru a limita timpul de aşteptare al contribuabililor la achitarea taxelor şi impozitelor locale, si anume: plata la ghişeele Agenţiilor BRD – Groupe Societe Generale, plata electronică (prin internet banking),  plata cu numerar,  plata prin ordin de plată sau plata prin mandat poştal.

Modalitati de plata a impozitelor si taxelor

Informatii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine:

–  de la casieriile Directiei  Impozite si Taxe Locale a Municipiului Craiova

– *prin internet la adresa : http://impozite.primariacraiova.ro (*necesita autentificare). Pentru obţinerea contului de acces se vor prezenta urmatoarele: cererea de înregistrare, pe care o gasiti la adresa de internet http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/impozite-online.html; copie a actului de identitate, la sediul Directiei Impozite şi Taxe din Calea Bucureşti nr.51C (incinta Pieţei Centrale) sau la adresa de e-mail direxec_dit@primariacraiova.ro.

  1. Plata la ghiseele Agenţiilor BRD – Groupe Societe Generale pe baza înştiintarii

 de plata emise de pe pagina de informare impozite.primariacraiova.ro sau

 infochiosc

Pentru asigurarea calităţii serviciilor privind colectarea impozitelor şi taxelor locale oferite cetăţenilor, începând cu data de 17.03.2014, Primăria Municipiului Craiova prin Direcţia Impozite si Taxe  a demarat procedura de încasare a impozitelor şi taxelor locale prin ghişeele Agenţiilor BRD – Groupe Societe Generale din Municipiul Craiova, aflate in urmatoarele locaţii:

Unitate BRD Adresa Cartier
1 SUCURSALA CRAIOVA Craiova -B-dul Carol I nr4 , blM6 , parter CENTRU-UNIVERSITATE
2 AG.MIHAI VITEAZU Craiova, str Mihai Viteazu nr 2A CENTRU – Muzeu Arta
3
  1. OLTENIA
Craiova,str.Fratii Golest, nr.2, bl,M18, parter CENTRU-Piata
4
  1. THEODOR AMAN
Craiova, str.Unirii, nr.50 CENTRU- POSTA
5 AG.CRAIOVA EST Craiova, Clea Bucuresti , bl.R2 parter CALEA BUCURESTI – Kaufland
6
  1. I.D. SARBU
Craiova, Calea Buc.bl.N16-17,parter CALEA BUCURESTI-Helin
7 AG.BRAZDA LUI NOVAC Craiova, Str Brazda Lui Novac bl.C8b-parter BRAZDA
8
  1. EUGENIU CARADA
Craiova, str. Paltinis, nr.79, bl K19-K20, parter BRAZDA
9
  1. ROCADA
Craiova, bld Dacia , nr.108, bl.M8,parter BRAZDA
10
  1. SIMPLON
Craiova, str,1 DECEMBRIE 1918, NR.27 BRAZDA
11
  1. MACULUI
Craiova, str. Macului, nr.1A CRAIOVITA NOUA
12 AG.CRAIOVITA NOUA Craiova,Str. George Enescu, nr.100, bl.41A CRAIOVITA NOUA
13 AG BARBU CRAIOVESCU Craiova , str. Tineretului (Cv noua) bl. 146A, sc.1 CRAIOVITA NOUA
14 AG.CETATEA BANIEI Craiova,Bld Dacia, nr.136,bl.G, sc.1 GARA
15 AG.CL SEVERINULUI Craiova,Bld T.Titulescu,nr.35,bl.I5-spatiu com CALEA SEVERINULUI
16 AG.VALEA ROSIE Craiova, str. Henri Coanda,nr.54,bl.P1, parter VALEA ROSIE
17 AG.ROVINE Craiova,Str. N. Iorga, nr.114,bl.A62-spatiu com ROVINE
18 AG.1 MAI Bld 1 Mai , nr.82, bl.A7 1 MAI-PELENDAVA
19
  1. ION OBLEMENCO
Craiova, str. Stirbei Voda, nr.19, bl.D3a-bl D4a,parter 1 MAI-CIUPERCA
20 AG AEROPORT Craiova, str Calea Bucuresti, nr.325 CALEA BUCURESTI-Aeroport

 Pentru  emiterea înştiinţării de plata sau pentru furnizarea de informatii despre bunurile impozabile aflate in patrimoniu si informatii privind cuantumul impozitelor si/sau taxelor datorate de contribuabili către bugetul local al municipiului Craiova, Direcţia Impozite si Taxe pune la dispoziţie pagina internet de informare http://impozite.primariacraiova.ro accesibilă şi prin intermediul infochioşcurilor care vor fi amplasate în scurt timp în zonele de aglomerare urbană şi în sediile administraţiei locale.  Accesul pe pagina de informare/infochioşc se face pe baza de utilizator şi parolă, credenţiale emise către contribuabili şi cu ocazia trimiterii înştiinţărilor de plată din anul 2014, sau în cazul infochioşcului autentificarea se poate face şii cu codul de bare ataşat unei înştiinţări de plată . In cazul contribuabililor care nu detin cont de acces acesta se poate obţine de la sediul Direcţia Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova pe baza de cerere şi a xerocopiei după actul de identitate sau poate fi trimisă la adresa de e-mail direxec_dit@primariacraiova.ro.

Plata la ghişeele agenţiilor BRD – Groupe Societe Generale se va face cu prezentarea înştiinţării de plată emisă de pe pagina de informare asupra taxelor şi impozitelor http://impozite.primariacraiova.ro sau prin infochişc. Înştiinţarea de plată generată de pe pagina electronică menţionată mai sus/infochioşc trebuie emisă în luna curentă în care se efectuează plata pentru că aceasta cuprinde sumele actualizate lunar, în cazul în care termenele de plată au fost depăşite.

În cazul în care sumele achitate cuprind Taxa parcare aferentă mijlocului de transport înregistrat în municipiul Craiova, vinieta aferentă acestei taxe de parcare se ridică, prin prezentarea chitanţei cu care această taxă a fost achitată, de la sediul Direcţiei Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova, Calea Bucureşti nr.51C în incinta Pieţei Centrale, şi de la punctele de încasare din următoarele locaţii: punct de încasare strada Mitropolit Firmilian nr.14, punct de încasare Craioviţa Nouă – bulevardul Oltenia bl. 65A1 la parter, punct de încasare Palace – strada A.I.Cuza – clădirea Palace.

2.Plata cu ordin de plata

Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata:
Banca: Trezoreria Municipiului Craiova
Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova
C.U.I. – 4417214

Pentru codul de cont corespunzător plăţii dorite, vă rugăm accesaţi Lista conturi IBAN  disponibilă  pe http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/conturi-iban.html

3.Plata prin internet banking

Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă din care să facă un virament bancar, în lei, din contul propriu în contul IBAN asociat tipului de impozit pe care îl are de achitat. Contul IBAN asociat impozitelor şi taxelor locale venituri ale Primăriei Municipiului Craiova poate fi identificat consultând site-ul http://www.primariacraiova.ro, secţiunea  INFORMATII PUBLICE >  TAXE SI IMPOZITE > „Conturi Iban „.

Informaţii despre obligaţiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova se pot obţine şi accesând pagina de informare http://impozite.primariacraiova.ro, aceste obligaţii fiscale putând fi achitate prin intermediul serviciului de Internet Banking oferit de orice bancă de pe teritoriul României.

            Pentru obţinerea contului de acces se vor prezenta următoarele: cererea de înregistrare, pe care o gasiţi la adresa de internet http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/impozite-online.html; copie a actului de identitate, la sediul Direcţiei Impozite şi Taxe din Calea Bucureşti nr.51C (incinta Pieței Centrale) sau la adresa de e-mail direxec_dit@primariacraiova.ro.

4.Plata prin mandat poştal

Contribuabilul se prezintă  la oficiul poştal şi achită suma ce reprezintă impozitul pe clădire, teren sau auto.
Mandatul poştal are 2 părţi: mandatul poştal propriu-zis şi cuponul.
1) Pe mandatul poştal se va trece la destinatar Primăria Municipuiului Craiova , adresa : Str. A.I.Cuza nr. 7, precum şi suma în cifre şi în litere.
2) Pe faţa cuponului mandatului poştal se va trece: expeditorul cu adresa exactă/completă şi suma în cifre.
3) Pe verso-ul cuponului se completează la rubrica loc pentru corespondenta destinatarul –
Primăria Municipuiului Craiova
Cont nr. (lista conturi IBAN) deschis la Trezoreria Municipiului Craiova
Localitatea: Craiova
Suma reprezintă: Exemplu: impozit clădire/teren/mijloace de transport etc.
Contribuabilul poate trimite mandatul poştal cu confirmare de primire.

  1. Plata cu numerar

Craiovenii  care doresc să achite cu numerar, pot face plata la sediu sau la punctele de încasare ale instituţiei. Casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe a Municipiului Craiova îşi desfăşoară activitatea de  încasare în zilele de luni, miercuri şi vineri  între orele 8:30-16: 00, marţi şi joi în intervalul 8:30-18:00.
Se poate efectua plata în numerar, apelând la una din casieriile noastre situate în:

– Calea Bucureşti nr.51 C (Piata Centrala) ;

– Bulevardul Oltenia Bl.65A1, parter (Craioviţa Noua, zona Orizont);

– Str. Mitropolit Firmilian nr. 14.

Biroul de presă,

Primăria Municipiului Craiova