Primăria Craiova înregistrează imobilele aflate în extravilan pentru cadastrare

0
460

PNCCF_logo-300x195În conformitate cu dispoziţiile Legii Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare nr.7/1996 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr.979/2016 privind aprobarea specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în Cartea Funciară, finanţate de A.N.C.P.I., Ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr.819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unitătile administrativ-teritoriale, modificat şi completat prin Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr.353/2017 şi Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr.511/2017,  autoritatea administraţiei publice locale a iniţiat lucrări de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale Craiova, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor, beneficiindu-se de finanţare gratuită, în condiţiile legii, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară.

 

În acest sens între U.A.T. Craiova, reprezentată prin primar Mihail Genoiu şi societatea comercială PMP Cadservice S.R.L. a fost încheiat Contractul de Achiziţie Publică de Servicii nr.128488/18.09.2017 privind “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în sectoarele cadastrale: 5, 6, 7, 28, 29, 30, 33, 34, în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, aparţinând UAT Municipiul Craiova, judeţul Dolj, însumând un număr estimat de 1619 imobile.

 

Sectoarele cadastrale, situate în extravilan, care vor face obiectul înregistrării sistematice cuprind tarlalele 14, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 52 (Livadă), 52/1, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 73, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 şi 126 situate pe raza fostei Cooperative agricole de producţie Cernele.

 

Persoanele fizice sau juridice, proprietari ai imobilelor situate în tarlalele mai sus-menţionate au următoarele obligaţii:

 

– să se prezinte la punctele de informare în vederea interviurilor, cu actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile, respectiv, cum ar fi: titlul de propietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor şi orice alt act translativ al dreptului de proprietate – original şi copie;

– acte de identitate ale tuturor proprietarilor – original şi copie;

– să colaboreze cu echipa care efectuează lucrările de înregistrare sistematică, în sensul de a-i permite accesul pe proprietate şi de a-i furniza informaţii privitoare la identificarea imobilelor pe care le deţin;

–  să verifice informaţiile din fişele de date care le vor fi prezentate;

–  să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale;

–  să depună cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte. Cererea de rectificare a informaţiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 30 de zile de la afişare şi trebuie însoţită de documentele doveditoare.

 

La nivelul municipiului Craiova funcționează trei puncte de informare la care cetăţenii se vor prezenta în vederea depunerii actelor şi unde vor obţine informaţii cu privire la beneficiile şi avantajele lucrărilor gratuite de înregistrare sistematică a proprietăţilor în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, puncte de informare care vor mai funcţiona timp de 30 de zile, de la data prezentului comunicat, după următorul program:

  1. Calea Bucureşti, nr.51C (Piaţa Centrală), program în zilele de luni și miercuri ale fiecărei săptămâni, între orele 08.30 – 16.00;
  2. Bulevardul Oltenia (cart.Craioviţa Nouă), bl.65A1, parter, program în zilele de marţi și joi ale fiecărei săptămâni, între orele 11.30 – 16.30;
  3. Sediul S.C. PMP Cadservice S.R.L. din strada Amaradia, nr.81, apartament 10 (interfon 10), program în zilele de luni – vineri, între orele 08.30 – 16.30;

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.