Primăria Craiova: Începând cu data de 3 august a.c. se vor distribui pachetele cu alimente oferite din fondurile bugetului local

336

primaria craiovaPrimăria Municipiului Craiova anunţă că, începând de luni 03 august 2015, se vor distribui pachetele cu alimente oferite din fondurile bugetului local, către categoriile de persoane aflate în situaţii de risc social din Municipiul Craiova.

Pachetele vor conţine următoarea cantitate de alimente: 2 litri ulei, 2 kg zahăr, 2 kg  făină, 1 kg orez, 1 kg mălai.

         Produsele se vor distribui către beneficiarii din cele 5 categorii cele mai defavorizate respectiv:

         – persoane cu handicap, adulţi şi copii, neinstituţionalizate;

         – şomeri care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă;

         – pensionarii cu venituri  cumulate până la 500 lei/ lună;

         – persoane beneficiare de venit minim garantat;

         – persoane fără venituri care au vârsta peste 60 de ani.

         Distribuirea  produselor alimentare se face în funcţie de listele transmise de către Casa Judeţeană de Pensii Dolj, D.G.A.S.P.C. Dolj, A.J.O.F.M. Dolj, listele întocmite în baza cererilor depuse de persoanele fără venituri cu vârsta peste 60 de ani şi lista persoanelor beneficiare de venit minim garantat aflate în evidenţa autorităţii locale. Distribuirea alimentelor se face în spaţiul cu destinaţia de Sală de sport situat în incinta  Şcolii nr.32 – Alexandru Macedonski din  Craiova,  str.Aleea Castanilor nr.4, de luni până vineri între orele 800-1630, după cum urmează :

  • în zilele de: 08.2014 şi 04.08.2015  de la litera   A-C;
  • în zilele de: 08.2014 şi 06.08.2015  de la litera   D-L;
  • în zilele de: 08.2014 şi 10.08.2015  de la litera   M-P;
  • în zilele de: 08.2014 şi 12.08.2015  de la litera   Q-S;
  • în zilele de: 08.2014 şi 14.08.2015  de la litera   T-Z;

Pentru ridicarea alimentelor, titularul drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare trebuie să se prezinte cu:

 – BI/CI în original;

 – cupon de pensie din ultima lună de plată -pentru pensionari;

 – carnet de evidenţă vizat la zi  sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj- pentru şomeri;

 – certificat de încadrare în grad de handicap – în original -pentru persoanele cu handicap.

 – pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani şi fără venituri, pachetul cu alimente se va distribui în baza unei cereri însoţită de actul de identitate, depuse la sediul Primăriei Municipiului Craiova din B-dul. Oltenia, bl. 65A1, parter sau la depozitul de distribuire.

         În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, alimentele se vor elibera pe bază de:

  • declaraţie – formular tipizat ce va fi asigurat de către instituţie;
  • BI/CI titular şi persoana împuternicită/reprezentant legal/curator/asistent personal – originale şi copii;
  • cupon de pensie din ultima lună de plată – pentru pensionari – original şi copie;
  • BI/CI sau după caz certificate de naştere copil cu handicap – original şi copie;
  • certificat de încadrare în grad de handicap – original şi copie.

Consultarea tabelelor cu persoanele care beneficiază de aceste produse alimentare se poate face la sediul Primăriei Municipiului Craiova din Bulevardul Oltenia, bl. 65A1, parter, precum şi la depozitul de distribuire.

Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la numerele de telefon: 0251/587220, 0351/451686.

 Biroul de Presă

Primăria Municipiului Craiova