Primăria Craiova: De vineri, se vor distribui pachetele cu alimente oferite din fondurile bugetului local

557

alimente uePrimăria Municipiului Craiova anunţă că, începând cu data de vineri 10 aprilie 2015, se vor distribui pachetele cu alimente oferite din fondurile bugetului local, către categoriile de persoane aflate în situaţii de risc social din Municipiul Craiova.

Pachetele vor conţine următoarea cantitate de alimente: 2 litri ulei, 2 kg zahăr, 2 kg de făină, 1 kg orez, 1 kg mălai.

Produsele se vor distribui către beneficiarii din cele 5 categorii cele mai defavorizate respectiv:

– persoane cu handicap, adulti si copii neinstitutionalizate;
– şomeri care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare;
– pensionarii cu pensii, sau după caz, cu pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate până la 500 lei/ lună;
– persoane beneficiare de venit minim garantat;
– persoane fără venituri care au vârsta peste 60 de ani.

Distribuirea produselor alimentare se face în funcţie de listele transmise de către, Casa Judeţeană de Pensii Dolj, D.G.A.S.P.C. Dolj, A.J.O.F.M. Dolj, listele întocmite în baza cererilor depuse de persoanele fără venituri cu vârsta peste 60 de ani şi lista persoanelor beneficiare de venit minim garantat aflate în evidenţa autorităţii locale.

Distribuirea alimentelor se face în spaţiul cu destinaţia de Sală de sport situat în incinta Şcolii nr.32 -Alexandru Macedonski din Craiova, str. Aleea Castanilor nr. 4, de luni până sâmbătă între orele 800-1630 , după cum urmează:
– în data de:10.04.2015 de la litera A-C;
– în data de:14.04.2015 de la litera D-G;
– în data de:15.04.2015 de la litera H-M;
– în data de:16.04.2015 de la litera N-P;
– în data de:17.04.2015 de la litera Q-S;
– în data de:18.04.2015 de la litera T-Z;

Pentru ridicarea alimentelor titularul drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare trebuie să se prezinte cu:
– BI/CI în original;
– cupon de pensie din ultima lună de plată -pentru pensionari;
– carnet de evidenţă vizat la zi – pentru şomeri, sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj;
– certificat de încadrare în grad de handicap – în original -pentru persoanele cu handicap.
– pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani şi fără venituri, pachetul cu alimente se va distribui în baza unei cereri depuse la sediul Primăriei Municipiului Craiova din B-dul. Oltenia, bl. 65A1 parter, precum şi la depozitul de distribuire.
În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, alimentele se vor elibera pe bază de:
– împuternicire sau, după caz, declaraţie – formulare tipizate ce vor fi asigurate de instituţie;
– BI/CI titular şi persoana împuternicită/reprezentant legal/curator/asistent personal – originale şi copii;
– cupon de pensie din ultima lună de plată – pentru pensionari – original şi copie;
– BI/CI sau după caz certificat naştere copil cu handicap- original şi copie;
– certificat încadrare în grad de handicap- original şi copie;

Consultarea tabelelor cu persoanele care beneficiază de aceste produse alimentare se poate face la sediul Primăriei Municipiului Craiova din B-dul. Oltenia, bl. 65A1 parter, precum şi la depozitul de distribuire.
Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la numerele de telefon 0251/587220, 0351/451686.

Biroul de presă
Primăria Municipiului Craiova