OLT: Corabia va avea o bază de agrement pe faleza Dunării

255
Un nou proiect a intrat în faza de execuție : „AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT FALEZA DUNĂRII CORABIA’’ – care se realizează prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 – Măsura 1 – Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement .
Proiectul prevede amenajarea unei baze de agrement pe faleza Dunării, în orașul Corabia.
Acesta presupune lărgirea Coșcanului (apă curgătoare) pe o lungime a acestuia de 505 m, ridicarea nivelului terenului de lângă acesta, pe aceeasi lungime, astfel încât să nu fie inundat prin împrăștierea pământului rezultat din excavarea Coșcanului. Acesta va avea o adâncime de 1.5 m și va fi lățit cu 10 m, la momentul actual având o lățime de 20 m. Se va crea un bazin al bazei de agrement in continuarea Coșcanului pentru staționarea caiacelor si hidrobicicletelor propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect.
Lucrările ce urmează a se executa în vederea amenajării bazei de agrement sunt:
− pregătirea terenului;
− amenajarea căilor de acces către obiectiv;
− excavarea pământului în vederea ajungerii la cota proiectată;
− transportul pământului rezultat;
− împrăștierea materialului transportat;
− finisarea taluzului exterior si îmbrăcarea acestuia cu materialul vegetal rezultat din decoperta;
− finisarea taluzelor;
− crearea unor alei pietonale in suprafată totală de 9004 mp;
− creare bazin al bazei de agrement în continuarea Coșcanului pentru staționarea caiacelor și hidrobicicletelor propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect;
− amplasare poduleț din lemn deasupra intrării din Coșcan în bazinul bazei de agrement;
− creare parcare auto în suprafată totală de 2727 mp;
− amplasare poduleț din lemn deasupra intrării din Coșcan în bazinul bazei de agrement;
− constructie foișor pentru recreere în suprafată de 63 mp;
− creare spații verzi și auxiliare în suprafată totală de 13079 mp.
Valoarea totală a investiției : 1.337.495,56 lei (TVA-ul este inclus)
Se dorește realizarea unui complex reprezentativ, modern, care să respecte caracterul zonei și să intre în armonie cu elementele naturale înconjurătoare. Scopul investiției vizează dezvoltarea infrastructurii de agrement, creșterea numărului de vizitatori în oraș și nu în ultimul rand datorită accesului direct la Dunăre, creșterea atractivității zonei pescărești. În contextul prezentat se impune necesitatea asigurării unor spații de recreere, spații de desfășurare de activități sportive, care să vină în completarea activităților ce pot fi desfășurate în zona pescărească pe lângă atracțiile turistice și de agrement din zonă.