O sută de ani de activitate a Muzeului Olteniei Craiova

345

centenar muzeul oltenieiMuzeul Olteniei Craiova, în colaborare cu Muzeul de Artă, şi cu suportul financiar al Consiliului Judeţean Dolj, vă invită miercuri, 1 aprilie 2015, ora 12, la sediul Secţiei de Istorie-Arheologie din str. Madona Dudu nr. 14, la acţiunile culturale dedicate împlinirii a o sută de ani de activitate a prestigioasei instituţii muzeale.

Evenimentul, deosebit de important pentru viaţa culturală a Craiovei, va fi marcat prin vernisarea expoziţiei „Muzeul Olteniei – 100 de ani de istorie” şi lansarea cărţii „Centenar Muzeul Olteniei. 1915 – 2015”.

Expoziţia „Muzeul Olteniei – 100 de ani de istorie” va constitui un prilej inedit de întâlnire a publicului cu patrimoniul cultural, provenit din valoroasele colecţii Aman şi Romanescu, aparţinând Muzeului Olteniei şi Muzeului de Artă.

Prin combinarea materialelor ilustrative şi a pieselor din patrimoniul cultural, expoziţia îşi propune să prezinte momente importante din viaţa muzeului: ocupaţia germană din timpul primului război mondial, efervescenţa vieţii culturale interbelice, a doua conflagraţie mondială, perioada „Republicii Populare”.

Expoziţia invită vizitatorul să parcurgă harta descoperirilor arheologice din zona Olteniei şi să cunoască materialul provenit din aceste cercetări: obiecte de silex şi topoare de piatră de la Toceni şi Cârcea, vase aparţinând culturii Gârla Mare (Bistreţ şi Ghidici), ceramică romană şi medievală.

Expunerea acordă o atenţie deosebită obiectelor de patrimoniu din colecţiile Aman şi Romanescu, piese de mobilier din secolul al XIX–lea, arta decorativă străină şi românească, tablouri şi grafică, semnate Theodor Aman, obiectele personale ce înnobilau cândva locuinţele familiilor Aman şi Romanescu.

O secţiune a expoziţiei pune în valoare patrimoniul Secţiei de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova, secţiune ce confirmă istoric şi socio-cultural un spaţiu distinct, identitar, al unei provincii bogată în tradiţii şi limbaje tradiţionale, atât materiale cât şi spirituale. Fiecare obiect, fiecare modul expoziţional, poartă în/cu sine nobleţea unei autenticităţi grăitoare şi perene. O expoziţie etnografică va fi mereu o punte către înţelegere şi… o regăsire revelatoare.

Continuator direct al Muzeului Regional de Antichităţi şi Etnografie, înfiinţat la 1 aprilie 1915, din iniţiativa profesorului de istorie Ştefan Ciuceanu, Muzeul Olteniei devine astfel, un “muzeu peren” datorită eforturilor neîntrerupte de tezaurizare a culturii materiale, spirituale şi a evenimentelor memorabile.

Fundamentarea ca instituţie muzeală a fost determinată de acţiunile unor personalităţi politice şi de artă ale Craiovei, precum: Alexandru şi Aristia Aman, Nicolae P. Romanescu, primar al Craiovei, Ştefan Ciuceanu, Elefterie Cornetti, Marin Demetrescu, Marius Metzulescu, C.S. Nicolăescu Plopşor, Alfred Vincenz.

Un moment important în funcţionarea muzeului, l-a constituit anul 1928, când s-a hotărât ca Muzeul de Istorie Naturală a Craiovei, ce gestiona colecţiile Muzeului Regional de Antichităţi şi Etnografie, să funcţioneze sub denumirea de Muzeul Regional al Olteniei, condus de profesorul Marin Demetrescu.

În acest context, specialiştii muzeului craiovean au devenit creatorii primei instituţii de cercetare ştiinţifică, arheologică, etnografică, de ştiinţele naturii, cei care au redactat primele monografii, reviste şi studii de specialitate.

Numai misiunea nobilă a Muzeului Olteniei, a activităţii muzeografilor, conservatorilor şi restauratorilor, de tezaurizare, a făcut ca, în Craiova, să ne bucurăm de existenţa unuia dintre cel mai valoros şi impresionant patrimoniu cultural, mobil, din România.

Vreme îndelungată, din 1915, şi până la înfiinţarea Universităţii din Craiova, muzeul a fost singura instituţie care şi-a propus să cerceteze istoria, etnografia, flora şi fauna zonei, a fost cel care a militat cu toată forţa pentru a împiedica distrugerea sau înstrăinarea mărturiilor care atestă cultura şi civilizaţia poporului român.

Dacă în anul 1927, muzeul deţinea 1050 piese, iar în 1955, peste 29.120, la sfârşitul anului 2014, patrimoniul Muzeului Olteniei ajunsese la 238.301 bunuri culturale, multe dintre ele de foarte mare valoare istorică şi artistică.

După anul 1989, eforturile specialiştilor din muzeu s-au îndreptat spre consolidarea, restaurarea şi modernizarea sediilor. A urmat apoi organizarea expoziţiilor permanente pe baza bogatului patrimoniu existent. Realizate într-o manieră modernă, accesibilă diferitelor categorii de vizitatori, expoziţiile reprezintă o invitaţie adresată tuturor iubitorilor de frumos.

În discursul muzeografic al ultimilor ani, Muzeul Olteniei a fost sprijinit constant de către Consiliul Judeţean Dolj, în subordonarea şi administrarea căruia se află.