Noutăți legislative din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale

766

pensionariCotele de contribuţii de asigurări sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt următoarele:

 • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 • 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

 

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

 

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale .

 1. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
 • 3.131 lei – 1 ianuarie – 5 ianuarie 2018;
 • 4.162 lei – începând cu data de 6 ianuarie 2018.

! Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii ianuarie 2018 este de 4.007 lei, calculată în funcţie de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c. ale celor 2 legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2017 şi 2018.

 

III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale aferente acestor venituri sunt de:

 

Luna ianuarie 2018:

 

 • Venit nimim asigurat 1.403 lei
 • Cuantum contribuție 351 lei

Începând cu luna februarie 2018

 • Venit minim asigurat 1.457 lei
 • Cuantum contribuție 364 lei

 

 1. Valoarea punctului de pensie este de:
 • 1.000 lei – 1 ianuarie – 30 iunie 2018;
 • 1.100 lei – 1 iulie – 31 decembrie 2018.

 

 1. Indicele de corecţie pentru anul 2018 este de 1,15.

 

 1. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

 

VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

 

VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:

   1 ianuarie – 5 ianuarie 2018

 • 3.131 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 1.566 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

 

 începând cu data de 6 ianuarie 2018

 • 4.162 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 2.081 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

 

 

 1. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:
 • 520 lei – 1 ianuarie – 30 iunie 2018;
 • 640 lei – 1 iulie – 31 decembrie 2018.

 

 1. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:
 • 800 lei – 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
 • 880 lei – 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

 

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

– Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5/03.01.2018;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– alte prevederi legale aplicabile în anul 2018.

 

 1. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA PRESTAȚIILOR SUB FORMA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR, PENTRU ANUL 2018

 

În conformitate cu prevederile art.122 alin.(1) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, „acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

 

În Legea nr.3/03.01.2018 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este prevăzută suma de 344.237.000 lei ( titlul asistenţă socială – ajutoare sociale în natură).

 

Din această sumă vor fi asigurate maxim 204.416 de bilete la tratament balnear.

 

În Monitorul Oficial nr.128/09.02.2018 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.39/2018 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice.

 

Conform prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Casa  Naţională de Pensii Publice are în proprietate unităţile de tratament balnear – S.C. T.B.R.C.M –S.A.

 

Pentru anul 2018 vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferenţa de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

 

Numărul de locuri contractate va fi anunțat după finalizarea procedurilor de licitație publică, prin postarea pe Portalul CNPP la adresa https://www.cnpp.ro/lista-statiunilor-si-tarifele-pentru-biletele-de-tratament.

 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr.39/2018 numărul biletelor de tratament balnear ce se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,se stabileşte prin aplicarea unui procent de maxim 15% la numărul total de bilete de tratament.

 

Pentru anul 2018 nu se acordă bilete de odihnă.