Mesajul prefectului Sorin Răducan pentru militarii români de Ziua Armatei Române

338

sorin raducanDiscursul prefectului judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan, rostit cu prilejul ceremoniei militar-religioase dedicată Zilei Armatei Române:

„Sunt onorat să mă adresez domniilor voastre cu prilejul Zilei Armatei României – moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet.

Prin semnificaţia sa istorică, 25 octombrie este Ziua Armatei României, o zi de glorie şi de cinstire pentru eroismul şi jertfele prin care, de-a lungul vremii, oştirea noastră şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-şi misiunea nobilă de a apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a statului român.

În urmă cu 71 de ani, la 25 octombrie 1944, soldaţii români reuşeau să atingă graniţele fireşti şi să reîntregească hotarele României, după ce Transilvania fusese smulsă din trupul patriei prin Tratatul de la Viena. Spiritul de sacrificiu exemplar, precum şi calităţile excepţionale ale Armatei au dus la înfăptuirea acestui memorabil act istoric, decisiv în definirea naţiunii române. De aceea, ziua de 25 octombrie va rămâne una de referinţă pentru oamenii de arme, dar şi pentru poporul român.

Dincolo de parcursul său impresionant în timp, Armata se menţine şi astăzi în topul încrederii populaţiei. Mai mult decât atât, contribuie decisiv la conturarea unei imagini pozitive a României în afara graniţelor, prin seriozitate şi profesionalism. Pe teatrele de război internaţionale, soldaţii români au demonstrat că pot concura cu specialiştii celor mai puternice state şi că pot impune respect datorită pregătirii lor excepţionale. Faptul că de fiecare dată v-aţi făcut datoria acolo unde a fost nevoie de dumneavoastră, v-a adus recunoştinţa Guvernului României, conducerii Armatei Române şi a aliaţilor noştri din Nato.

Cu precădere, astăzi avem datoria să ne înclinăm în faţa sacrificiilor şi faptelor de arme ale eroilor şi să le aducem un pios omagiu peste timp. Printre aceştia se cuvine să-i menţionăm şi pe soldaţii români care şi-au pierdut viaţa pe teatrele de luptă din Irak şi Afganistan.

Totodată, permiteţi-mi să mă înclin în faţa veteranilor doljeni şi a cadrelor militare în rezervă şi în retragere , a tuturor celor care au slujit brava Armată Română. Îmi exprim speranţa că vom găsi cu toţii puterea de a învăţa din adevăratele lecții de curaj, demnitate și patriotism pe care ni le oferiţi cu generozitate. În numele Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, dar şi al meu personal, vă asigur de întreg sprijinul şi vă felicit sincer pentru dăruirea şi profesionalismul cu care vă înfăptuiţi sarcinile! La mulţi ani!” – prefectul judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan.

Biroul de presă

INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢULUI DOLJ