Mesajul prefectului judeţului Dolj cu prilejul Zilei Internaţionale Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri.

848

AntidrogMesajul Prefectului judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan, rostit cu prilejul Zilei Internaţionale Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri.

“Începând din 1987, în fiecare an, în data de 26 iunie, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se celebrează Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri.

Acest eveniment este marcat şi la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj în cadrul Grupului de lucru constituit prin Ordinul Prefectului nr. 123 din 10.06.2014, care, printr-un amplu proces consultativ cu instituţiile locale cu atribuţii în domeniu, dar şi cu organizaţiile neguvernamentale au elaborat în luna iunie a anului trecut Strategia Judeţeană Antidrog 2014-2020 şi Planul său de acţiune pentru perioada 2014-2016.

Problema drogurilor, inclusiv a alcoolului şi tutunului, continuă să reprezinte o provocare cu implicaţii periculoase atât pentru domeniul social, al sănătăţii, dar şi în domeniul aplicării legii, iar evoluţiile recente, cum ar fi consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, generează preocupări la toate nivelurile.

În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali, se urmăreşte adaptarea continuă a răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socio-economice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile de reacţie.

Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate sferele – sănătate publică, siguranţa cetăţeanului, dezvoltare economică etc. – necesită un răspuns instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor, resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor.

Acest răspuns nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente.

Noua Strategie Judeţeană Antidrog Dolj pentru perioada 2014 – 2020 aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 130 din 25.06.2014, este documentul programatic care înglobează obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Dolj. Prin aprobare la nivel judeţean, Strategia Judeţeană Antidrog este asumată ca document de politici publice în domeniu, conferind caracterul formal şi legitimitatea răspunsului la fenomenul drogurilor.

În acest sens, mecanismul de coordonare consolidat prin această strategie continuă să reprezinte elementul central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.

Strategia Judeţeană Antidrog Dolj 2014 – 2020 urmăreşte: să reducă nivelul consumului şi dependenţei de droguri, precum şi consecinţele generate de acestea la nivelul sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice; să contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă; să promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor societăţii civile; să asigure cadrul necesar dialogului şi cooperării între instituţiile implicate şi sectorul neguvernamental.

În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, vă asigur de întreg sprijinul Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj în ceea ce priveşte lupta împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri. Vă doresc succes şi cât mai multe acţiuni de prevenire!”.

Biroul de presă,
Instituţia Prefectului Judeţul Dolj