Măsurile ANPDCA impuse celor de la DGASPC Dolj

325

dgaspc doljConsiliul Județean (CJ) Dolj a luat act, luni, de concluziile acțiunii de control dispuse de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj, ca urmare a evenimentelor regretabile care s-au petrecut cu doi copii aflați sub măsura plasamentului.

În urma verificărilor derulate în perioada 7 – 8 decembrie, au fost stabilite de către ANPDCA patru măsuri care vor fi implementate în perioada imediat următoare, măsuri care au fost aduse la cunoștința CJ Dolj prin nota de control nr. 10646/2015.

Măsurile stipulate în documentul transmis de către ANPDCA sunt următoarele:

1) „Se va realiza cercetarea administrativă a tuturor angajaților care nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu sau cele ce decurgeau din actele normative în vigoare și, după caz, vor fi sesizate organele de cercetare penală, în situația în care sunt identificate aspecte infracționale în legătură cu realizarea sarcinilor de serviciu.“

Sunt indicați ca responsabili pentru implementarea acestei măsuri Comisia de cercetare / Directorul General al DGASPC Dolj.

2) „Verificarea modului în care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, psihologii care au gestionat cele două cazuri au respectat prevederile Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și ale Codului de procedură disciplinară, în conformitate cu Legea nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.“

Potrivit notei de control, este responsabil pentru implementarea acestei măsuri Colegiul Psihologilor din România.

3) „În acordarea și gestionarea banilor de buzunar, vor fi respectate întocmai prevederile standardului 11 din Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial, coroborat cu prevederile art. 129, alin. 1 din Legea 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.“

Este indicat ca responsabil pentru implementarea acestei măsuri Directorul General al DGASPC Dolj.

4) „Se va acorda asistență psihologică de suport pentru toți beneficiarii Complexului de Servicii Specializate de Tip Rezidențial 1 Mai, pentru depășirea situației de criză și prevenirea altor evenimente nedorite.“

Pentru implementarea acestei măsuri, este indicat ca responsabil Directorul General al DGASPC Dolj.

Analizând măsurile prevăzute în nota de control a ANPDCA, organul de specialitate din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Consiliul Județean Dolj a dispus sesizarea Filialei Teritoriale Dolj a Colegiului Psihologilor din România. În egală măsură, Comisia de Disciplină din cadrul CJ Dolj s-a autosesizat, urmând să analizeze aspectele cuprinse în documentul transmis de către ANPDCA.

Consiliul Județean Dolj așteaptă, totodată, și concluziile celorlalte acțiuni de verificare derulate la nivelul DGASPC Dolj în aceste cazuri: ancheta internă, cea a organelor de cercetare penală, precum și cea a Instituției Avocatul Poporului.

Pe durata implementării măsurilor stabilite de către ANPDCA, precum și a derulării celorlalte verificări, principala preocupare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj trebuie să rămână asigurarea unui climat de liniște, în acest sens oferindu-se întreg suportul necesar.

 

BIROUL DE PRESĂ