Masă rotundă la „Căsuţa cu poveşti” pe tema “Educație, dezvoltare și servicii complementare în învățământul pentru educația timpurie“

370

casuta cu povestiGrădiniţa cu program prelungit ”CĂSUŢA CU POVEŞTI”  a organizat , ieri, 16 martie 2015, o masă rotundă pe tema “EDUCAŢIE, DEZVOLTARE ŞI SERVICII COMPLEMENTARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE“.

Evenimentul a avut loc la Grădiniţa cu P.P. „Căsuţa cu poveşti” având drept obiective specifice ale activităţii:

 • îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia;
 • promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională în raport cu serviciile complementare pentru educaţia timpurie;
 • dezvoltarea unor atitudini stimulative și sportive în rândul părinţilor, bunicilor, cadrelor didactice, asistenţi sociali;
 • dialogul deschis între grădiniţă și instituţiile care asigură serviciile complementare în educaţia timpurie.

Grupul-ţintă au fost cadrele didactice din 10 unități de învățământ preuniversitar din județul Dolj

”Pornind de la spusele marelui pedagog Maria Montessori : ,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari;  și nimic nu ne permite  să  știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm cum să se adapteze”. – ne-am gândit că noi, instituţia publică furnizoare de educaţie trebuie să oferim nişte servicii care să vină în întâmpinarea beneficiarilor – copiii, părinţii şi comunitatea.

Societatea în continuă schimbare, schimbare a valorilor, a direcţiilor de dezvoltare ne provoacă. Ne provoacă să fim deschişi către parteneri educaţionali, către colaborări cu instituţii de alte servicii conexe.

Ne provoacă  să gândim activitatea noastră ca pe o afacere care trebuie să fie neapărat profitabilă. Iar profitul este societatea pe care o pregătim pentru viitorul nostru şi al copiilor noștri.

S-au evidenţiat următoarele aspecte în lucrările mesei rotunde:

Educaţia timpurie în grădiniţă se referă la:

 • învăţarea prin joc;
 • participarea copiilor la alegerea activităţilor,  jocurilor, jucăriilor;
 • organizarea adecvată a mediului ambiant;
 • parteneriatul educaţional (grădiniţă-familie-comunitate);
 • flexibilitatea strategiilor de predare-învațare-evaluare.

Serviciile educaţionale

 • se referă la organizarea învăţământului preşcolar pe grupe, constituite, de regulă, după criteriul de vârsta a copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală a acestora, beneficiind de cadre didactice calificate și o infrastructură adecvată;
 • Sunt servicii instructiv educative pe baza planurilor de învăţământ și a programelor şcolare aprobate de MEN;
 • Beneficiarii direcţi sunt copiii cu vârste cuprinse intre 3 și 6 ani, inclusiv cei cu cerinţe speciale, care au nevoie de recuperare/reabilitare și de integrare.

Activităţile/serviciile conexe care sprijină derularea activităţii specifice în ciclul preşcolar pot fi:

 1. Asistență psihopedagogică individuală și de grup acordată copiilor și părinţilor

– consilierul şcolar

– logopedul școlar

 1. Serviciile pentru copiii cu CES
 • Profesorul itinerant
 • Asistență socială
 1. Serviciile de asistență medicală
 2. Serviciile de asigurare a mesei, supraveghere, odihnă
 3. Serviciile pentru transportul copiilor

Spargerea gheţii a avut loc prin prezentarea de către preşcolarii grupelor mijlocie şi mare, îndrumate de doamnele Cocoşilă Mariana, Croitoru Mariana şi Avram Laura,  a unor momente artistice deosebite menite să demonstreze calitatea serviciilor oferite de către grădiniţa noastră.

La acțiune au participat cadre didactice din învăţământul de masă, precum şi din şcoli speciale, din mediul urban, şi din mediul rural, evidenţiindu-se asemănări şi deosebiri ale serviciilor oferite de fiecare.

De asemenea ne-am bucurat de prezenţa reprezentantentelor CJRAE Dolj – SORINA DUMITRESCU ŞI IANOVICI MARIJANA și a membrilor CRED ( Centrul de Resurse Educaţionale și de Dezvoltare), unicul  cabinet CRED din Craiova fiind în incinta grădiniţei noastre”, se arată într-un comunicat de presă, semnat de Claudia TÎRZIU, director Grădiniţa cu Program Prelungit CĂSUŢA CU POVEŞTI.