Mariana Ţamboi, candidatul PSD pentru pirmăria Almăj: „Voi fi un primar în slujba cetăţeanului“

290

Mariana Ţamboi este candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al comunei Almăj. Deși se află în fața primului mandat, Mariana Ţamboi spune că are încredere că va putea, prin implementarea unui program realist, bazat pe nevoile comunităţii, să dezvolte comuna, o aşezare cu potenţial şi oameni harnici.

Candidatul PSD a precizat că priorităţile sale sunt finalizarea investițiilor demarate deja, în special cele din sănătate, învățământ și cultură, precum şi modernizarea infrastructurii locale, pentru a putea asigura condiții de viață și de trai după modelul localităților din Uniunea Europeană.

„În timpul mandatului de primar voi acorda o atenție deosebită dezvoltării localității Almăj. Pentru început, sunt hotărâtă să finalizez toate investițiile demarate deja, investiții în sănătate, în sport, învățământ și cultură. Pe lista priorităților se află, de asemenea, extinderea rețelelor de apă și canalizare, precum şi asfaltarea tuturor drumurilor din localitate. Este esenţial ca, în cel mai scurt posibil, toţi locuitorii comunei să beneficieze de condiţii civilizate de trai. Totodată, în scurt timp, comuna Almăj va beneficia de extindere rețelei de gaze naturale, o investiţie care ne va aduce mai aproape de nivelul de trai pe care îl regăsim în localităţile din partea de Vest a Europei şi spre care trebuie să tindem“, a declarat Mariana Ţamboi.

Candidatul social-democrat spune însă că, deşi aceste investiţii sunt necesare, nu sunt şi suficiente pentru a avea o comună modernă, cu standarde de viaţă europene. „Eu vreau mai mult decât atât. Îmi doresc un învăţământ modern pentru copiii noştri, locuri de joacă şi spaţii verzi pentru petrecerea timpului liber, vreau o comună sigură, cu un sistem de supraveghere stradală şi un serviciu de poliţie locală. Vreau un cămin cultural reabilitat şi folosit în beneficiul comunităţii, dar şi o primărie modernă şi eficientă care să ofere cetăţenilor servicii de calitate. Va fi mult de muncă, dar am convingerea că, împreună cu echipa social-democrată şi sprijinul conducerii Consiliului Judeţean Dolj, vom reuşi să aducem comuna Almăj acolo unde îi este locul“, a adăugat Mariana Ţâmboi.
Lista proiectelor candidatului Mariana Ţamboi mai cuprinde:

– înfiinţarea unui serviciu de evidenţă a persoanelor

– extinderea sediului primăriei

– reamenajarea Căminului Cultural din localitate

– amenajarea Haltei CFR din satul Bogea

– realizarea unui sistem de avertizare acustică şi luminoasă la nivel cu calea ferată în satul Şitoaia
– înfiinţarea serviciului Poliţie Locală
– extinderea reţelei de gaze naturale

Sprjin pentru producătorii locali

Totodată, candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Almăj spune că îşi propune sprijinirea, prin toate mijloacele, a producătorilor locali, în zonă fiind foarte mulţi legumicultori. „Este important să avem grijă de persoanele implicate în agricultură pentru că suntem o comună cu oameni harnici, care muncesc, în special, în legumicultură. Cu cât vom avea mai mulţi producători locali cu atât comuna se va dezvolta mai mult şi bugetul local îşi va permite să susţină mai multe investiţii. De acea, în calitate de primar, mă voi lupta pentru investiţii guvernamentale în infrastructura de specialitate şi mă refer aici la înfiinţarea de centre zonale de colectare a fructelor şi legumelor şi, de ce nu, de prelucrare a acestora. Este evident că agricultura şi, în special, legumicultura sunt un atu al României şi, îndeosebi, al zonei noastre astfel că trebuie să-i acordăm o atenţie sporită“, a mai spus Mariana Ţamboi.

 

Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană DOLJ
CUI Mandatar Financiar: 21200019