La ora 10.00 au început lucrările Adunării Generale în care va fi ales decanul Baroului Dolj

385

razvan socoteanu-bianca predescuStimați colegi,

Vă reamintim că lucrările Adunării Generale a Baroului Dolj vor avea loc în ziua de sâmbătă, 14 martie 2015, începând cu ora 10, la Sala Mare de Spectacole „Amza Pellea” de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din municipiul Craiova, Str. A.I.Cuza, nr.11, jud. Dolj.

Evidenţa prezenţei la lucrările Adunării Generale se va face pe baza legitimației de avocat sau aactului de identitate, în conformitate cu Regulamentul pentru desfăşurarea ADUNĂRII GENERALE de alegere a organelor de conducere ale Baroului Dolj, adoptat de Consiliul Baroului Dolj în ședința din 14 ianuarie 2015, conform prev.art.68, alin.6 din Statutul profesiei de avocat.

        Prof.univ.dr.

     Ion Turculeanu

            Avocat

 Decanul Baroului Dolj