ISU „Oltenia” a transmis Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă măsurile pentru iarnă

516

În vederea reducerii impactului produs de fenomenele meteorologice specifice sezonului de iarnă (căderi abundente de zăpadă, viscol, ger, polei, etc) asupra populaţiei şi pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul judeţului, premergător şi pe timpul sezonului de iarnă, este necesară implicarea şi colaborarea atât a instituţiilor reprezentate în CJSU, cât şi a Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Având în vedere experienţa intervenţiilor din anii anteriori şi greutăţile întâmpinate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj a transmis Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă principalele măsuri care le revin:

 • asigurarea mijloacelor de intervenţie pentru deszăpezire (tractoare, pluguri, etc) şi a cantităţilor de materiale antiderapante (sare, nisip, etc);
 • identificarea şi pregătirea mijloacelor de transport şi tractare pentru a acorda ajutor participanţilor la trafic, imobilizaţi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile;
 • asigurarea uneltelor necesare pentru personalul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă : lopeţi, cazmale, târnăcoape, etc.;
 • asigurarea spaţiilor necesare cazării (adăpostirii) persoanelor surprinse de viscol şi pregătirea acestora (golirea spaţiilor unde este cazul, asigurarea mijloacelor de încălzire şi verificarea acestor mijloace, asigurarea combustibililor pentru încălzire, paturi, pături, saltele, toalete, etc.);
 • monitorizarea în perioada manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, prin reţeaua medicilor de familie a urgenţelor cunoscute (femeile însărcinate aflate în evidenţă, bolnavi cronici, persoane care necesită dializă, cazuri cu risc, etc.);
 • identificarea categoriilor de persoane vulnerabile (bătrâni singuri, bolnavi, care nu se pot deplasa, etc) şi sprijinirea acestora în perioadele în care se vor înregistra înzăpeziri sau în perioadele cu temperaturi foarte scăzute;
 • sprijinirea oamenilor fără adăpost, afectaţi de temperaturile scăzute, prin intermediul centrelor de asistenţă medico-socială, acolo unde există.

Alte măsuri punctuale care fac referire la avertizarea populaţiei, instituirea serviciului de permanenţă, oportunitatea convocării comitetelor, asigurarea fluxului informaţional-decizional, conform reglementărilor legale în vigoare, vor fi comunicate de ISU Dolj Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în momentul emiterii avertizărilor meteorologice, în funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice.

Ca urmare a centralizării situaţiilor comunicate de Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă privind asigurarea utilajelor pentru deszăpezire, a materialelor antiderapante şi spaţiilor pentru cazare, situaţia se prezintă astfel:

 • 104 localităţi au răspuns adresei nr.2515058 din 22.10.2014 transmisă de ISU Dolj;
 • 7 localităţi nu au comunicat un răspuns la adresa menţionată, deşi solicitarea a fost reluată ulterior, atât în scris, cât şi telefonic: Braloştiţa, Galiciuica, Lipovu, Malu Mare, Melineşti, Robăneşti, Sopot.
 • din cele 104 localităţi care au răspuns adresei, 3 localităţi nu deţin utilaje de deszăpezire: Botoşeşti-Paia, Gogoşu, Secu;
 • 82 de localităţi deţin materiale antiderapante;
 • 22 localităţi nu deţin materiale antiderapante: Botoşeşti-Paia, Bulzeşti, Caraula, Cârcea, Cioroiaşi, Coţofenii din Faţă, Fărcaş, Gherceşti, Gogoşu, Goieşti, Leu, Măceşu de Jos, Mischii, Murgaşi, Perişor, Pieleşti, Şimnicu de Sus, Tălpaş, Teasc, Teslui, Valea Stanciului, Verbiţa.
 • 103 localităţi au comunicat numărul spaţiilor de cazare pe care le pot asigura;
 • 1 localitate, respectiv Almaj a comunicat că nu are posibilitatea de cazare şi servire a hranei la nivelul comunei.

Modul de organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor publice, precum şi modul de conducere şi coordonare a acestei activităţi în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă este reglementat de Normativul privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul comun nr.289/2170/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform actului normativ menţionat anterior, pentru asigurarea circulaţiei rutiere în timpul iernii, administratorul drumurilor publice va stabili următoarele măsuri: măsuri pregătitoare; măsuri de prevenire a poleiului şi a înzăpezirii, măsuri de deszăpezire, precum şi Planul operativ de acţiune pe timpul iernii.

De asemenea, Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă trebuie să acorde o atenţie deosebită transmiterii datelor privind efectele situaţiilor de urgenţă (persoane izolate, drumuri afectate, greu practicabile, etc) conform modelelor şi termenelor prevăzute de legislaţie.