IPJ Dolj: Campania Copilărie fără delincvență se derulează în Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova

479

copilarie fara delicventaCampania Copilarie fara delincventa se deruleaza în Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj având  ca partener Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, prin Centrul de Asistenta si Sprijin pentru Readaptarea Copilului cu Probleme Psiho-Sociale

Aceasta are următoarele direcţii de acţiune:

 • Informarea cetăţenilor cu privire la fenomenul delincvenţei juvenile
 • Informarea şi conştientizarea publicului ţintă (minori, părinţi, profesori) cu privire la prevederile legale şi modalităţile concrete de prevenire a delincvenţei juvenile la minorii sub 14 ani.

Acţiunile cu caracter informativ-preventiv, constând în întâlniri cu elevii, respectiv cu părinţii şi profesorii, precum şi alte activităţi interactive (concursuri, expoziţii etc) sunt desfăşurate de către poliţişti din structurile de analiză şi prevenire a criminalităţii şi investigaţii criminale în colaborare cu  asistenţi sociali din Centrul de Asistenta si Sprijin pentru Readaptarea Copilului cu Probleme Psiho-Sociale/ Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

De la demararea campaniei,  în data de 5 decembrie 2014, şi până în prezent au fost desfasurate mai multe activitati printre care infiintarea Consiliul de Prevenire a Delincvenţei Juvenile compus din 10 elevi care au rolul de a transmite si sustine mesajele campaniei catre colegii lor ; sesiuni de instruire a elevilor membri ai Consiliul de Prevenire a Delincvenţei Juvenile. De asemenea,  a fost desfăşurată o activitate de informare a cadrelor didactice care a avut drept scop informarea acestora cu privire la fenomenul delincvenţei juvenile şi a semnelor timpurii ale apariţiei acestuia, prevederilor legale privind minorul delincvent precum si modalităţilor de gestionare a cazurilor de copii cu comportament antisocial/delincvent;

Poliţiştii doljeni au transmis câteva sfaturi pentru copii, părinți, dar și profesori!

Sfaturi pentru elevi:

Chiar dacă nu aţi împlinit încă vârsta de 18 ani trebuie să aveţi în vedere faptul că:

 • minorii care au împlinit vârsta de 14 ani răspund penal. Aceştia pot fi sancţionaţi chiar şi cu pedeapsa închisorii;
 • delincvenţa juvenilă reprezintă o sursă sigura de probleme, aceasta afectându-vă într-un mod negativ şi distructiv viaţa;
 • nu legaţi prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant. Nu intraţi în anturaje dubioase!
 • evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor unde se consumă alcool, droguri sau se practică jocuri de noroc!

Sfaturi pentru părinţi:

 • comunicaţi cu copilul dumneavoastră! Acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată.
 • fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi! Violenţa nu rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică.
 • interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră!

Sfaturi pentru cadre didactice:

 • legătura şcoală – părinţi – poliţie este esenţială pentru siguranţa deplină a întregului proces instructiv-educativ.
 • identificaţi din timp potenţialii factori de risc şi analizaţi-i împreună cu părinţii şi organele de ordine pentru aplicarea urgentă a măsurilor de contracarare!
 • implicaţi elevii în activităţi extra – curriculare, pentru a-i informa despre alternativele pe care le au la dispoziţie în detrimentul influenţei negative a străzii sau a altor factori de acest gen!