Întâlnire la Prefectura Dolj a Comitetului Tehnic sub egida Oficiului Francez pentru Imigraţie şi Integrare

932

prefectura doljMiercuri, 15 aprilie 2015, Instituţia Prefectului Judeţul Dolj a găzduit întâlnirea Comitetului Tehnic derulat sub egida Oficiului Francez pentru Imigraţie şi Integrare (OFII).

În cadrul acestei întâlniri, subprefectul județului Dolj a subliniat eforturile depuse la nivel național și județean pentru integrarea comunității rome, având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020: “Consider că doar printr-un demers unitar și nediscriminatoriu în viața publică și politică, asumat de către întreaga societate civilă, comunitatea romă și autoritățile statului, putem găsi o cale de îmbunătățire a situației romilor la nivel național, în încercarea eliminării discrepanțelor de natură economică și socială dintre toți cetățenii, indiferent de etnie”.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții OFII, Nantes Métropole, Val de Marne, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, ONG-urilor partenere (Asociația Vasiliada, Asociația Crono, Fundația Terre des hommes) au analizat situația de ansamblu a familiilor care fac parte din proiectul pilot, precum și stadiul pentru fiecare propunere de proiect economic individual.

De asemenea, au fost avansate propuneri pentru Comitetul de Pilotaj care va avea loc în luna iunie 2015, conform Acordului–cadru, încheiat în septembrie 2012 între Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare (OFII), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. În plus, au fost discutate perspectivele acordului la nivelul județului Dolj, având în vedere Actul adițional la acordul-cadru, propus de către partea franceză și validat de către partea română în data de 22 ianuarie 2015.

Biroul de presă
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI DOLJ