Indemnizația pentru creșterea copilului se majorează de la 1 martie 2023

134
Indemnizația de creștere a copilului ar urma să crească de la 1 martie, după ce indicele social de referință (ISR), care stă la baza calculului acestui drept financiar, se mărește de la 525,5 lei la 598 de lei, cu 13,8%, atât cât este rata medie a inflației în 2022, indice definitiv și anunțat de Institutul Național de Statistică (INS) la începutul anului.

De creșteri sunt vizate și indemnizația de șomaj, ajutorul social, prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, și ele calculate tot pe baza indicelui social de referință (ISR). ISR se actualizează din oficiu la data de 1 martie a fiecărui an cu rata medie a inflației din anul trecut, dacă aceasta a fost pozitivă, potrivit legii nr. 225 din 26 iulie 2021.

Pentru că indemnizația de creștere a copilului nu are cum să fie mai mică decât valoarea ISR multiplicat cu 2,5, conform ordonanței de urgență (OUG) nr. 111 din 8 decembrie 2010, atunci valoarea indemnizației va fi, de la 1 martie 2023, de minimum 1.495 de lei, cu 181 de lei mai mare decât până acum.

Alte 8 creșteri de la 1 martie. Printre ele: ajutorul social, indemnizația de șomaj, alocația de plasament

1. Venitul minim garantat, adică ajutorul social primit de familiile și persoanele singure ca formă de asistență socială, este reglementat prin Legea 416/2001. Potrivit unui răspuns al Ministerului Muncii la solicitarea EduPedu.ro, venitul minim garantat va avea următoarele valori de la 1 martie 2023:

 • 170 de lei, de la 148,7 lei anul trecut (0,283 ISR) pentru persoana singură;
 • 305 lei, de la 268 lei anul trecut (0,510 ISR) pentru familiile formate din două persoane;
 • 427 de lei, de la 375,2 lei anul trecut (0,714 ISR) pentru familiile formate din trei persoane;
 • 529 de lei, de la 464,5 lei anul trecut (0,884 ISR) pentru familiile formate din patru persoane;
 • 631 de lei, de la 553,8 lei anul trecut (1,054 ISR) pentru familiile formate din cinci persoane;
 • 44 de lei, de la 38,3 lei anul trecut (0,073 ISR) pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane, care face parte din familie.

2. Alocația pentru susținerea familiei. Nivelul veniturilor crește pe cele două intervale reglementate, de la 211 lei/persoană la 240 lei/persoană (pentru primul interval de venituri) și de la 558 lei/persoană la 634 lei/persoană (pentru al doilea interval de venituri astfel:

2022 2023
0-211 lei/pers. 0-240 lei/pers.
211,1 lei – 538 lei/pers. 240,1 lei – 634 lei/pers.

Cuantumul alocației variază în funcție de numărul de copii din familie și intervalul de venituri în care se situează familia, dar și de tipul familiei (monoparentală/biparentală) . Astfel cuantumul variază între 90 lei de la 79 lei pentru familia biparentală cu 1 copil si venituri de 634 lei și 512 lei de la 450 lei pentru familia monoparentală cu venituri de până la 240 lei și 4 copii în întreținere.

3. Prestațiile pentru persoanele cu handicap. Indemnizațiile pentru adulți cresc de la 368 lei la 419 lei pentru handicap grav și de la 279 lei la 317 lei pentru handicap accentuat. Bugetul complementar crete de la 156 lei la 180 lei pentru handicap grav, de la 116 lei la 132 lei pentru handicap accentuat și de la 64 lei la 72 lei pentru handicap mediu. Și in cazul copiilor prestația dedicată acestora crește de la 316 lei la 359 lei pentru handicap grav, de la 184 lei la 210 lei pentru handicap accentuat și de la 64 lei la 72 lei pentru handicap mediu.

4. Alocația lunară de plasament crește de la 631 lei la 718 lei și de la 946 lei pentru copilul cu handicap la 1077 lei. La aceasta se adaugă și indemnizația de sprijin care crește de la 420 lei la 479 lei.

5. Indemnizația lunară pentru tinerii care optează pentru ieșirea din sistemul de protecție socială și urmează cursurile de învățământ sau se angajează crește de la 2522 lei la 2871 lei

6. Indemnizație minimă concediu acomodare – crește de la 1787 lei la 2033 lei

7. Indemnizația de sprijin pentru adopție crește de la 631 lei la 717 lei (nivel minim) și de la 1261 lei la 1435 lei (nivel maxim)

8. Ajutorul lunar nerambursabil pentru refugiați crește de la 568 lei la 646 lei”, potrivit răspunsului de la Ministerul Muncii, oferit EduPedu.ro.

Cine primește indemnizația de creștere a copilului și când

Potrivit site-ului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – sector 6, protectiacopilului6.ro, poate beneficia de indemnizația de creștere a copilului:

 • ”Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore”, scrie sursa citată.

sursa: www.edupedu.ro