Începe furnizarea de microbuze electrice pentru elevii din județul Gorj

295

Consiliul Județean Gorj a semnat, astăzi, 12.02.2024, contractul pentru furnizarea celor 27 de microbuze electrice școlare, pentru transportul elevilor din județ.

Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj” și vizează îmbunătățirea condițiilor de transport, prin furnizarea de autovehicule „verzi”.

Valoarea totală a proiectului este de peste 36 de milioane de lei, inclusiv TVA, iar termenul de livrare, conform contractului încheiat cu operatorul desemnat, este de 5 luni.

Autoritatea publică județeană are în implementare proiectul Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al RomânieiPilonul VI: Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație / Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar / Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Contractul de finanțare nr. 11998/12.09.2023, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16089/13.09.2023, a fost încheiat între Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, responsabil pentru Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență și finanțator pentru apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” și Județul Gorj, prin Consiliul Județean, în calitate de beneficiar al proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”. 

Obiectivul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj” vizează îmbunătățirea condițiilor de transport, prin furnizarea de microbuze școlare „verzi”.

Valoarea totală a proiectului este de 30.776.011,20 lei (fără TVA), respectiv 36.623.453,33 lei (cu TVA), din care: 30.172.560,00 lei (fără TVA) alocare financiară eligibilă prin PNRR, la care se adaugă TVA-ul eligibil de la bugetul de stat în valoare de 5.732.786,40 lei, precum și suma de 603.451,20 lei (fără TVA), respectiv 718.106,93 lei (cu TVA), cheltuieli neeligibile, reprezentând contribuția proprie a Județului Gorj.

În urma evaluării procedurii de achiziție publică – Furnizare microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj, astăzi a fost semnat, la sediul beneficiarului – Consiliul Județean Gorj, contractul de furnizare cu operatorul economic desemnat câștigător, având un termen de furnizare de 150 zile de la data semnării contractului.

Criteriile de prioritizare a distribuției microbuzelor electrice conform Ghidului solicitantului, au fost următoarele:

  • punctaj pentru mediu urban/rural, zonă ne/defavorizată (maxim 50 puncte);
  • punctaj localități care dispun de stații de încărcare/care și-au asumat prin HCL amplasarea unei stații de încărcare (maxim 10 puncte);
  • punctaj pentru numărul total de copii care necesită transport școlar (maxim 15 puncte);
  • punctaj distanța totală (dus-întors) zilnică pe care se realizează transport școlar (maxim 15 puncte);
  • punctaj număr microbuze funcționale existente cu vechimea mai mică de 7 ani/inexistența mijloacelor de transport școlar în unitatea administrativ-teritorială (maxim 10 puncte).

Potrivit contractului, în următoarele 5 luni, urmează a fi furnizate în județul Gorj un număr de 27 de microbuze electrice școlare de 16+1 locuri.

Într-un demers de responsabilitate față de generațiile viitoare, am înțeles că educația pentru mediu și schimbările climatice reprezintă o prioritate crucială. De aceea, infrastructura unităților noastre de învățământ trebuie să fie adaptată standardelor europene de dezvoltare sustenabilă.

Este important să precizăm, astfel, că proiectul nu se limitează doar la asigurarea mobilității urbane verzi, el reprezintă, de asemenea, o modalitate prin care susținem accesul la educație pentru elevii din zonele cu populație scăzută. Ne dorim ca nicio distanță să nu fie o piedică în calea cunoașterii și învățării, acest pas făcându-se în armonie cu protejarea mediului înconjurător.

Echipa Consiliului Județean Gorj