Ghid unic pentru viitoarele apeluri în cadrul Axei Prioritare 1 a POC 2014 – 2020, lansat în consultare publică

450

eugen teodoroviciMinisterului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Organismul Intermediar pentru  Cercetare din cadrul Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, anunță lansarea în consultare publică a schiței Ghidului unic al solicitanului – Axa Prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.

Documentul va sta la baza apelurilor lansate în cadrul Axei Prioritare 1 a acestui program și anume:

  • Secțiunea A: Investiții pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor;
  • Secțiunea B: Clustere de inovare;
  • Secțiunea C: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off;
  • Secțiunea D: Întreprinderi nou-înființate inovatoare;
  • Secțiunea E: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate;
  • Secțiunea F: Proiecte de investiții pentru instituții publice CD/ universități;
  • Secțiunea G: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Precizăm că documentele aferente secțiunilor A – E au fost supuse consultării publice și în perioada octombrie 2014 – ianuarie 2015, sub formă de propuneri de ghiduri ale solicitantului pentru fiecare acțiune în parte. Secțiunile F, respectiv G, sunt lansate pentru prima data în consultare publică.

Ghidul unic al solicitanului – Axa Prioritară 1 POC 2014 – 2020 este supus consultării publice până la data de 17 martie a.c.

Întrebările referitoare la Ghidul unic al solicitanului, precum și propunerile și sugestiile formulate pe marginea documentelor publicate pot fi transmise către Organismul Intermediar pentru Cercetare la următoarea adresa de e-mail: structurale@ancs.ro.