Fundaƫia ANYA în parteneriat cu Grădinița ”Paradisul copiilor” Craiova a lansat proiectul „CĂSUŢA DIN DUMBRAVĂ”

5525

11111111111111111Fundaƫia ANYA  în parteneriat cu GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PARADISUL COPIILOR CRAIOVA a lansat proiectul „CĂSUŢA DIN DUMBRAVĂ” – PROIECT FINANŢAT DE FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT ŞI MOL ROMÂNIA.

Perioadă de implementare este  01.04.2018 15.06.2018, scopul proiectului fiind ”formarea unor atitudini eco-conştiente şi de dezvoltare a unui stil de viata sănătos prin  implicarea preşcolarilor în acţiuni concrete de cunoaştere  şi intervenţie practică, pozitivă asupra problematicii poluării cu deşeuri a mediului înconjurător”.

REZULTATE CONCRETE AŞTEPTATE:

  • 300 participanƫi (preşcolari, parinƫi, cadre didactice, personal de îngijire preşcolari, reprezentanti si voluntari ai Fundatiei ANYA) în diverse activităƫi ecologiceAmenajarea, igienizarea şi ecologizarea suprafetei de 100 mp prin plantarea de puieƫi şi de flori, gazonarea parƫială, amplasarea mobilierului urban si a obiectelor hand-made realizate de prescoalari si cadrele didactice din materiale refolosibile.
  • Colectarea de hârtie (minim 1500 kg) care va fi predată unui centru de colectare.
  • Elaborarea mini-ghidului de educaţie pentru sănătate a preşcolarilor <<NATURĂ-MIŞCARE-SĂNĂTATE: protejează-ţi sănătatea şi mediul în care trăieşti!>>.
  • Aplicarea unui program integrat de educaƫie ecologică a preşcolarilor, inclusiv privind importanƫa reciclării şi adoptarea unui comportament prietenos faƫă de mediul inconjurător.
  • Voluntarii Fundaƫiei ANYA şi cadrele unităƫii de învăƫământ vor dezvolta abilităƫi în desfăşurarea de proiecte comunitare, de lucru în echipă multidisciplinară, de transmitere a mesajelor de reciclare şi protejare a mediului şi modelelor de dezvoltare comunitară sănătoasă.
  • În urma apariƫiilor în media, a publicarii mini-ghidului şi a întâlnirilor cu părinƫii, comunitatea va conştientiza importanƫa reciclării şi implicaƫiile negative pe termen lung a fenomenului poluării.