Discursul prefectului Sorin Răducan la deschiderea anului universitar

363

prefect an universitarDiscursul prefectului judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan, rostit la festivitatea de deschidere a noului an universitar, la Universitatea din Craiova:

Îngăduiţi-mi, înainte de toate, să vă adresez salutul Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj, la această zi de 1 octombrie, care marchează un nou început de an universitar.

Cu simbolistica sa specifică pentru studenţii din anul I, cu încărcătura de rigoare pentru studenţii din anii mai mari. De astăzi, Cetatea Băniei, devenită autentic centru universitar al ţării, resimte mult mai amplificat pulsul de tinereţe impus de efervescenţa academică.

Cele trei mari universităţi ale Craiovei conferă, indiscutabil, o aură distinctă marelui nostru municipiu, o pregnantă elevaţie intelectuală, dar şi convingerea pregătirii unor destoinici specialişti într-o multitudine de domenii, mediul academic irigând de-a dreptul întreaga viaţă economico-socială şi culturală a Doljului, inclusiv a Olteniei.

Nu pot, în aceste momente festive, decât să mă regăsesc, fie şi pentru puţine clipe, ca fost student de netulburată candoare, al Craiovei, traversat de inerentele emoţii.

Îmi exprim deplina certitudine că valoroasele cadre didactice universitare, conducerea Universităţii, prin vocaţia lor, acordurile de cooperare cu universităţi din întreaga lume, programele de burse dezvoltate cu parteneri din spaţiul comunitar, vor stărui în ridicarea calităţii procesului de învăţământ la standardele atât de exigente cerute de lumea în care trăim. Vă urez succes deplin tuturor!” – prefectul judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan.

Biroul de presă

Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj