Deși SC Termo Craiova SRL e în insolvență, populația va beneficia în continuare de căldură și apă caldă

330

termo-craiovaTribunalul Dolj a respins ieri cererea de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei SC Termo Craiova SRL, dispunând începerea procedurii de faliment și desemnarea unui lichidator financiar.

Ca urmare, Primăria Municipiului Craiova a demarat procedura de suspendare a măsurii executorii, în conformitate cu art. 43, alin. 5, din Legea 85/2014, coroborate cu dispozițiile Codului de Procedură Civilă, precum și apelul împotriva hotărârii judecătorului sindic, ce vor fi judecate de Curtea de Apel Craiova.

Menționăm faptul că, în data de 24.04.2014, Consiliul Local Craiova a aprobat constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj care a fost deja înregistrată la grefa judecătoriei Craiova. Drept urmare, o nouă societate comercială va prelua serviciul public de termoficare la care acționari sunt Primăriile Craiova, Ișalnița și Vârvor. Această societate va prelua salariații SC Termo Craiova SRL și îi vor fi concesionate bunurile aflate în domeniul public al statului.

Furnizarea agentului termic către populație va continua să fie asigurată, dar atragem atenția Asociațiilor de Proprietari că, în cazul în care facturile pe luna în curs nu sunt achitate, nu vor mai beneficia de căldură și apă caldă.

Informăm populația că, indiferent de forma de organizare a furnizorului de energie termică, nu vor fi probleme în asigurarea căldurii și apei calde în locuințe.