Consiliul Economic și Social (CES) a propus decontarea navetei pentru întreg personalul din învățământ, nu doar pentru cadrele didactice, ci și pentru personalul didactic auxiliar și personal administrativ, iar acest lucru “trebuie introdus explicit în legea Învățământului Preuniversitar”, se menționează în amendamentele aduse de CES la proiectele legilor Educației.
  • Consiliul Economic și Social este un organism de avizare al inițiativelor legislative, iar joi a dat un aviz favorabil, cu propuneri de modificare și observații, celor două proiecte de legi ale Educației.
  • Proiectele legilor Educației ar fi trebuit aprobate în Guvern până pe 23 martie, așa cum ceruse premierul Ciucă, însă ministra Educației Ligia Deca nu a putut participa la ședințele de săptămâna trecută, fiind bolnavă de Covid-19, după vizita din Abu-Dhabi efectuată împreună cu președintele Klaus Iohannis și ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja

Consiliul Economic și Social propune prin amendamentele aduse celor două proiecte ale educației, ca întreg personalul din învățământ, inclusiv cel auxiliar și administrativ să beneficieze de decontarea navetei.

“La articolul 135 este necesară o corelare cu articolul 134 și introducerea explicită decontării navetei pentru tot personalul din învățământ (cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal administrativ)”, arată propunerea CES.

Din proiectul legii Educației, în varianta Deca, personalul administrativ nu este inclus ca beneficiar al decontului navetei.

Art. 135
(1) Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat, care nu fac parte din finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar.
(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cât și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
a) investiții, reparații capitale și curente, consolidări;
b) subvenții pentru internate și cantine;
c) cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
d) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, conform legii;
e) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul
preuniversitar;
f) cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență
organizate în cadrul sistemului de învățământ;
g) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății, pentru personalul angajat, beneficiarii primari;
h) gestionarea situațiilor de urgență;
i) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale;
j) alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază;
k) cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar;
l) cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi, cărți, publicații și materiale documentare.

sursa: www.edupedu.ro