Data limită pentru depunerea cererilor pentru împăduriri

493

padureAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte potenţialilor beneficiari că data limită de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, este 17 noiembrie 2017, ora 14.30.

Reamintimcă alocarea financiară pentru cea de a douasesiune de depunereeste de 50.000.000 euro, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toatec osturile standard aferente Primei 1, respective Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Pentru a putea beneficia de sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8, potențialii beneficiari trebuie să respecte condițiile îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 287/2017, publicat pe site-ul APIA:www.apia.org.ro, secţiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”.

Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră.

Precizăm că alocarea financiară pentru prima sesiune a fost de 50.000.000 euro, fiind depuse un număr de 34 de cereride sprijin eligibile, pentru o suprafață totală angajată de 486,49hectare, iar Raportul de selecție final, aprobat de cătredirectorul general al Direcției Generalede DezvoltareRurală – Autoritatea de Management PNDR, a fostpublicatpesite-ulinstituției www.apia.org.ro.

La nivelul județului Dolj pentru SESIUNEA a doua de depundere  – AVEM până la această data  4 solicitări cu o suprafață cumulată de 63.49 HA.

Reamintim totodată că, în sesiunea 1 au fost depuse 6 cereri , pe o suprafata de 46.7 ha , în urma raportului de selecție final am transmis notificările pentru semnarea contractelor de finanțare în valoare de 663.791 euro.