Cursuri de formare pentru profesorii doljeni

0

profesori 2Începând cu luna aprilie, Casa Corpului Didactic Dolj furnizează cadrelor didactice programul de formare ”Management Educațional”. Programul a fost  acreditat prin OMEN 3343/16.03.2018 pe o perioadă de 4 ani și i-au fost alocate 30 CPT.

Grupul țintă al programului îl reprezintă cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Tematica programului de formare vizează noțiuni din domeniul managementul organizației școlare, al elaborării şi implementării proiectelor, dezvoltarea comunicării instituționale,  precum și noțiuni de integrare a noilor tehnologii informaționale în managementul educațional.

Activităţile de formare vor fi desfăşurate în locaţia Casei Corpului Didactic Dolj, la  Colegiul Național ”Elena Cuza” şi în filialele CCD Dolj: Liceul Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași, Scoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 „Gheorghe Brăescu” Calafat, Școala Gimnazială Filiași și la Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” Băilești.

Scopul acestui program este de a forma competențe cadrelor didactice în domeniul managementului educațional, răspunzând unor nevoi actuale privind pregătirea managerială a unor grupuri profesionale – cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să acceadă la funcții de conducere/îndrumare și control în instituțiile de învățământ preuniversitar.

Formatorii programului sunt cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar doljean.

Necesitatea implementării programului de formare ”Management Educațional” la nivelul județului Dolj survine din nevoia de profesionalizare a cadrelor didactice prin cunoașterea și înțelegerea bazelor conceptual-metodologice ale culturii specifice managementului școlar, prin cunoașterea și aplicarea principalelor modele generale ale managementului educational.

Valoarea adăugată a programului de formare se va concretiza într-un management mai performant al instituţiilor şcolare ale căror cadre didactice au participat la curs şi, implicit, creşterea calităţii actului educaţional şi consolidarea imaginii şcolii ca instituţie la nivelul comunităţii locale.