Compania de Apă Oltenia a început producția de energie verde la Făcăi

214

Compania de Apă Oltenia a finalizat implementarea primului proiect de infrastructură verde, care a vizat execuția unei centrale electrice fotovoltaice la Stația de Epurare a Apelor Uzate de la Făcăi. Acesta este un prim pas, întrucât scopul final este transformarea Stației într-o platformă cu consum zero de energie și zero emisii de gaze cu efect de seră.

Proiectul s-a născut din nevoia de a optimiza costu­rile cu energia electrică, dar și pentru a respecta unul din obiectivele Companiei de Apă Oltenia, respectiv reducerea impactului negativ asupra mediului, iar fondurile norvegiene de la Innovation Norway ne-au oferit oportunitatea realizării centralei electrice fotovoltaice de la Făcăi.

Obiectivul acestui proiect este instalarea unui sistem fotovoltaic pentru a reduce consumul și costurile energiei electrice, scopul final fiind transformarea Stației de Epurare într-o platformă cu consum zero de energie și zero emisii de GES (gaze cu efect de seră), prin utilizarea biogazului, folosind surse de energie regenerabile.

Investiția a prevăzut realizarea unui sistem fotovoltaic de 350 kWp, fiind instalate, în curtea Stației de Epurare a Apelor Uzate de la Făcăi, 642 panouri fotovoltaice monocristaline. A fost dotată cu echipamente specifice, de ultimă generație, clădirea care asigură monitorizarea și funcționarea centralei fotovoltaice și a fost instruit personalul Companiei de Apă Oltenia care operează deja sistemul.

Principalii indicatori de performanță rezultați din implementarea acestui proiect sunt reducerea anuală a nivelului de CO2 (echivalentul a 175 to/an), producerea energiei din surse regenerabile – estimată la 572 MWh/an, ceea ce ar duce la o economie a costurilor cu energia electrică de peste 325.000 lei/an. Această economie de energie și costuri reprezintă aproximativ 17% din valoarea actuală a facturilor plătite pentru stația Făcăi.

Reamintim că investiția, cu o valoare de 2.735.368,25 lei fără TVA a fost realizată de Asocierea S.C. URBIO DOWNSTREAM S.R.L.– lider și  S.C. URBIO RO S.R.L. – ofertant, ( S.C. ARHINGGAL PROJECTS S.R.L. – subcontractant), (S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.– subcontractant) și este finanțata prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021 în cadrul ”Programului pentru energie în România”, structura de finanțare fiind următoarea: 85% fonduri norvegiene și 15% contribuție Compania de Apă Oltenia.

 

Conducerea

Companiei de Apă Oltenia