Compania de Apă a mai semnat un contract în cadrul Masterplanului cu EPTISA Romania S.R.L

424

Asistență Tehnică pentru  Implementarea Proiectului și Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor „Extindere sisteme alimentare cu apa si canalizare, inclusiv  branșamente și racorduri în județul Dolj ”.

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul Extindere sisteme alimentare cu apă și canalizare, inclusiv  branșamente și racorduri în județul Dolj ”  care  constituie o completare a proiectului finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apa uzata in judetul Dolj”, având ca obiectiv general și specific, atingerea conformării privind indicatorii de performanță aferenți gradului de acces și conectare la servicii adecvate de alimentare cu apă și a gradului de racordare la sistemul de canalizare.

Contractul, în valoare de  1.249.025,00,fara   TVA a fost atribuit către EPTISA Romania S.R.L. și  a fost  semnat luni 12 ianuarie 2015,  la sediul Companiei de Apă din Craiova.

Serviciile vor fi prestate pe o perioadă de 14  luni, începând de la  data emiterii ordinului de începere și vor consta în asigurarea de Asistentă Tehnică pentru  implementarea proiectului și Asistență Tehnică pentru supervizarea lucrărilor „Extindere sisteme alimentare cu apa si canalizare, inclusiv  branșamente și racorduri în județul Dolj ”,  Asistentă Tehnică pentru  implementarea proiectului și Asistență Tehnică pentru supervizarea lucrărilor celor 3 contracte de lucrări: CL16-„Extindere alimentare cu apă și canalizare Craiova, reabilitare stație de apă Bordei”, CL17- „Extindere sisteme alimentare cu apa Golenți, Basarabi, conducta de aducțiune Basarabi-Golenți”, CL18– „Extindere sisteme alimentare cu apă Malu Mare, conducta de aducțiune apă Craiova-Podari, conducta aducțiune apă Craiova-Breasta”.

Obiectivul general al acestui contract este de a asigura execuția cu succes a lucrărilor și implicit  a proiectului, asigurând în același timp  respectarea standardelor din legislația națională și europeană privind execuția lucrărilor și protecția mediului.

Prezentul contract are ca scop acordarea de către Prestator de asistență tehnică specifică în implementarea proiectului și supervizarea execuției lucrărilor pentru proiectul „Extindere sisteme alimentare cu apă și canalizare, inclusiv  branșamente și racorduri în județul Dolj”.

Până la data emiterii prezentului comunicat, Compania de Apă a semnat, în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu, 7 contracte de servicii și 17 contracte de lucrări,  urmând ca în următoarea perioadă din anul 2015, să fie atribuite inca  1  contract de SERVICII si 1 contract de lucrări  vizând investiţii în infrastructura de apă şi canalizare în diferite localităţi din județ.