Colegiul Prefectural pentru pregatirea perioadei de iarna

530

În cadrul şedinţei lărgite de Colegiu Prefectural desfăşurată luni, 24 noiembrie 2014, Prefectul Judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan i-a înştiinţat pe primarii doljeni cu privire sarcinile ce le revin pentru pregătirea şi repartizarea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate:

„Vă revin responsabilităţi deosebite în ceea ce priveşte identificarea locaţiei care trebuie să corespundă din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare, locaţie destinată depozitării recepţiei ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate. Atrag atenţia conducătorilor instituţiilor abilitate – DSP şi DSVSA – că trebuie să verifice locaţiile stabilite în fiecare din cele 111 localităţi ale judeţului Dolj. De asemenea, în cadrul programului de lucru vor fi desemnate persoane abilitate să semneze documentele de gestiune şi cele care vor ţine legătura în relaţia cu Ministerul Fondurilor Europene şi Instituţia Prefectului judeţului Dolj. Totodată, veţi întocmi liste suplimentare care cuprind persoane ce pot beneficia de ajutoare între data constituirii actualizării bazei de date şi data distribuirii alimentelor. Precizez că lista beneficiarilor se întocmeşte de către Ministerul Muncii care se ocupă şi de comunicarea acesteia. Conform adresei Instituţiei Prefectului judeţul Dolj nr. 689 / 2014, până cel târziu la data de 26 noiembrie 2014 veţi comunica atât Ministerului Fondurilor Europene cât şi Instituţiei Prefectului judeţului Dolju, datele privind locaţia de depozitare cât şi componenţa grupului de lucru. Vă adresez rugămintea de a dispune măsurile corespunzătoare derulării acestei acţiuni. Orice problemă apărută în planificarea activităţilor va fi comuicată în scris către Instituţia Prefectului județului Dolj”.

Totodată, Prefectul Judeţului Dolj i-a atenţionat atât pe primari cât şi pe şefii instituţiilor şi societăţilor cu atribuţii în Comandamentul de iarnă că trebuie să ia toate măsurile ce se impun pentru a trece cu bine de sezonul rece:

„Pentru că au trecut peste noi mai multe ierni în care am acţionat corespunzător, este necesar să privim cu toată responabilitatea sarcinile ce ne revin. Aş aminti doar câteva: asigurarea stocului de material antiderapant, asigurarea utilajelor necesare pentru deszăpezire, asigurarea permanenţei la sediul primăriei, informarea cetăţenilor cu privire la condiţiile de drum, asigurarea unor spaţii încălzite pentru cei blocaţi în trafic, asigurarea de ceaiuri calde, apă, gustări, asigurarea de căldură în unităţile de învăţământ. De asemenea, vă rog să verificaţi dacă există cazuri de persoane vârstince izolate şi să fiţi atenţi la femeile gravide şi la persoanele care fac dializă”.

Biroul de presă
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI DOLJ