CL Craiova se va asocia cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” pentru organizarea Festivalului „Tarafuri şi fanfare”

362

fanfaraÎn ședința din data de 27 august 2015, Consiliul Local Craiova se va asocia cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” pentru organizarea Festivalului „Tarafuri şi fanfare”.

Evenimentul va avea loc la data de 29 august 2015 (orele 16:00), la Craiova, în Centrul Vechi, a anunțat Marius Tucă pe pagina sa de Facebook.

”HOTĂRÂREA NR. ________

privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea organizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2015; Având în vedere raportul nr.121271/2015 întocmit de Serviciul Imagine prin care se propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea organizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea organizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a, care se va desfăşura în data de 29 august 2015.

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia Olguţa Vasilescu, să semneze contractul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul Imagine şi Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”, se arată în proiectul de hotărîre.