CJ Dolj a eliberat certificatele de urbanism pentru realizarea infrastructurii necesare furnizării serviciilor de internet în bandă largă în 31 de localități

376

ion prioteasaCertificatele de urbanism pentru realizarea infrastructurii necesare furnizării serviciilor de internet în bandă largă în 31 de localități doljene au fost eliberate de Consiliul Județean (CJ), a anunțat, luni, președintele instituției, Ion Prioteasa.

Potrivit președintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, investițiile vor fi realizate în cadrul proiectului „Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale“, implementat de Ministerul pentru Societatea Informațională.

„Demersul, unul deosebit de amplu, care vizează aproape 800 de localități din întreaga țară, își propune să reducă anumite decalaje între mediul rural și cel urban, iar efectele sale urmează să se facă simțite pe mai multe paliere – în sfera educației, a sănătății, a culturii, prin facilitarea accesului la serviciile oferite de instituțiile publice.

Inclusiv activitățile economice sunt încurajate prin derularea acestui proiect și m-aș referi doar la un exemplu care ne este apropiat – depunerea online a aplicațiilor de către producători pentru a beneficia de subvențiile oferite prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Mă opresc asupra acestui aspect întrucât, în ultimii ani, în sprijinul producătorilor a venit Biblioteca Județeană «Alexandru și Aristia Aman», care le-a pus la dispoziție infrastructura din dotare și consilierea necesară pentru înregistrarea electronică a cererilor.

Realizându-se această rețea de fibră optică pentru comunitățile vizate prin proiect, se deschide posibilitatea pentru operatorii de profil să ofere acces la internet în bandă largă și pentru cetățeni aflați în zone a căror conectare ar fi fost greu de implementat.

Mai mult, inițiativa Ministerului pentru Societatea Informațională concură în mod fericit și la implementarea celor trei proiecte pentru care CJ Dolj a obținut finanțare în sumă totală de aproape 5 milioane de euro, prin Programul Operațional Sectorial «Creșterea Competitivității Economice». Prin intermediul acestora, vor fi întreprinse toate demersurile necesare, inclusiv achiziționarea aparaturii, pentru a conecta Consiliul Județean și 45 de primării într-un sistem informatic, cu servere gestionate de CJ Dolj, prin care urmărim modernizarea și creșterea eficienței serviciilor oferite cetățenilor și mediului de afaceri.

Practic, proiectele vor conduce la implementarea Registrului Agricol în format electronic, la realizarea inventarului digital al terenurilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale partenere și la corelarea acestuia cu informațiile din Registrul Agricol și cu situațiile privind impozitele și taxele locale.

Sigur că funcționarea acestui sistem complex necesită o conexiune foarte bună la serviciile de internet în cele 45 de localități și tocmai de aceea demersul Ministerului pentru Societatea Informațională este lăudabil și binevenit“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.

Proiectul „Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale“ dispune de un buget total de aproximativ 69 de milioane de euro, din care aproape 57 de milioane de euro reprezintă contribuția nerambursabilă din fonduri europene. Din această sumă, se finanțează proiectarea și realizarea infrastructurii necesare furnizării serviciilor de comunicații electronice în bandă largă pentru 783 de localități de pe teritoriul României, stabilite prin studiile de specialitate elaborate la nivel central.

Consiliul Județean Dolj, în calitate de lider de proiect, derulează în prezent trei investiții cu finanțare obținută prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice“: „Sistem informatic geografic de management agricol la CJ Dolj şi UAT-uri“, „Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul CJ Dolj și al unor UAT-uri din județul Dolj“ și „Sistem informatic integrat privind gospodăriile și exploatațiile agricole din județul Dolj“.

BIROUL DE PRESĂ