CJ Dolj a aprobat contractul privind delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor în județ

506

adunare generala (4)Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a condus, luni, adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „EcoDolj“, în cadrul căreia a fost aprobat contractul privind delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor în județ, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea.

În acest context, Ion Prioteasa, președintele CJ Dolj și al ADI „EcoDolj“, a evidențiat faptul că semnarea documentelor va oferi condițiile necesare pentru ca operatorul să înceapă în următoarele luni activitatea de ridicare a reziduurilor din județ.

„În ceea ce privește proiectul cu finanțare europeană, în valoare totală de aproximativ 54 de milioane de euro, pentru crearea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Dolj, am parcurs aproape toate etapele în derularea licitațiilor pe care le-a presupus realizarea și punerea în funcțiune a acestuia. Mai exact, din cele 9 proceduri de achiziție publică, una singură se mai află, în prezent, în desfășurare – cea privind desemnarea operatorului pentru stațiile de transfer, compostare și sortare construite în cadrul acestui demers.

Astăzi, în adunarea generală a asociaților ADI «EcoDolj», a fost adoptată o hotărâre pentru delegarea serviciilor de colectare a deșeurilor din județul nostru, după ce toate autoritățile locale vizate de contract au adoptat hotărâri de consiliu în acest sens.

Decizia era necesară pentru a putea semna documentele cu firma care și-a adjudecat licitația, astfel încât să înceapă derularea lui în timpul cel mai scurt. Noi ne dorim ca operatorul să demareze cât mai curând activitatea în județ, să colecteze reziduurile și să le transporte direct la depozitul de la Mofleni, fără a mai aștepta finalizarea licitației pe care o avem în curs de evaluare.

Dorim să le mulțumim tuturor primarilor și consilierilor locali pentru faptul că au înțeles importanța contractului aflat pe ordinea de zi a adunării generale de astăzi și că am reușit să obținem aprobare din partea tuturor unităților administrativ-teritoriale pentru acest document“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.

La rândul său, Adela Plăcintescu, directorul executiv al ADI „EcoDolj“, a precizat: „Contractul aprobat astăzi este rezultatul unei licitații publice, iar tarifele au fost foarte bine fundamentate, având în vedere ordinele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, astfel încât reflectă prețurile de piață în acest sector.

Vorbim despre un element esențial pentru viitorul serviciilor de gestionare a deșeurilor în Dolj, fiind primul din cele două contracte care asigură salubrizarea în întreg județul.

În cadrul său, se va pune un mare accent pe colectarea separată, atât de la populație, cât și de la agenții economici, a deșeurilor reziduale, reciclabile și biodegradabile, cărora li se adaugă, potrivit prevederilor contractuale, deșeurile voluminoase, periculoase, cele abandonate pe domeniul public sau cele provenite din construcții.

În concluzie, este un contract vast, atât din punct de vedere al activităților, cât și al claselor de deșeuri care fac obiectul său. Autoritățile locale vor rămâne să asigure în continuare serviciile de măturat stradal, deszăpezire și dezinsecție, însă gestionarea majorității tipurilor de deșeuri care preocupă orice comunitate este rezolvată prin implementarea corectă a acestui contract.“

La adunarea generală a asociaților ADI „EcoDolj“, organizată la Palatul Administrativ, au mai participat vicepreședintele CJ Dolj Cosmin Vasile, administratorul public al județului, Cosmin Durle, administratorul public al municipiului Craiova, Sorin Manda, și directorul executiv al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Delia Ciucă.

Contractul „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea“ a fost atribuit, prin licitație publică, Asocierii S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., având o valoare totală de 250.652.467,44 lei, fără TVA.