CCR a declarat constituțională Legea bugetului de stat pe anul 2015

494

”În ziua de 29 decembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, sesizarea privind neconstituționalitatea dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2015, obiecție formulată de un număr de 149 de deputați şi senatori aparținând Grupur ilor Parlamentare ale Partidului Național Liberal și Partidului Democrat Liberal.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că Legea bugetului de stat pe anul 2015 este constituţională în raport de criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”, Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale