Cantități de deșeuri reciclabile în creștere în județul Dolj

522

19 mai 2020

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor (ADI) ECODOLJ face cunoscut faptul că în județul Dolj, cantitățile de deșeuri reciclabile colectate au început să crească. În luna aprilie s-a colectat separat cea mai mare cantitatate de deșeuri reciclabile (201,84 tone) de când funcționează serviciul de salubrizare pe care îl gestionăm, dar cu toate acestea nu suntem la capacitate maximă.

Printre localitatile unde s-a evidențiat o creștere semnificativă a deșeurilor reciclabile colectate separat se numără:Băilești, Dăbuleni, Calafat, Segarcea, Malu Mare, Șimnicu de Sus, Podari, Leu, Sadova, Cârcea, Ișalnița, Bucovăț, Brădești, Breasta, Mischii, Murgași, Ghercești, Dioști, Teasc, Rojiște, Poiana Mare, Moțăței, Plenița, Coțofenii din Dos, Caraula.

Ne bucură faptul că locuitorii județului Dolj tratează cu seriozitate subiectul colectării separate a deșeurilor și suntem convinși că în perioada următoare cantitățile de deșeuri reciclabile vor fi într-o continuă creștere.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor (ADI) ECODOLJ îi îndeamnă pe cetățeni să separe corect deșeurile și să folosească pubelele, sacii și/sau containerele de tip clopot (igloo).

De ce să colectăm deșeurile separat?

Colectarea separată a deșeurilor și reciclarea acestora este importantă deoarece aduce beneficii pentru mediu și implicit pentru noi, oamenii, care suntem strâns legați de biosferă. Iată câteva din beneficiile pe care le aduce reciclarea hârtiei, plasticului și a dozelor de aluminiu.

  • Se reduce poluarea cauzată de producerea și depozitarea deșeurilor (ex: se reduc emisiile de gaze cu efect de seră care determină schimbarile climatice și sunt produse în procesul de descompunere al deșeurilor la groapa de gunoi)
  • Se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile (ex: petrolul, carbuni) și regenerabile (ex: păduri/celuloză), dar pentru care ritmul de refacere este mai lung decât ritmul în care sunt consumate. În acest mod, o parte din ecosisteme sunt protejate (ex: se reduce presiunea asupra pădurilor, scade necesitatea defrișării acestora).
  • Se reduce consumul de energie. Se consumă mai puțină energie pentru a folosi în procesul de producție un material reciclat, decât o resurse naturală (ex: aluminiul).
  • Este susținut sectorul economic care se ocupă de colectarea și reciclarea deșeurilor, sector care asigură locuri de muncă și contribuie la bugetul de stat.
  • Dispare riscul primirii unei amenzi (între 20.000 lei și 40.000 lei) pentru persoanele juridice, care sunt obligate să colecteze selectiv conform Legii nr. 211/2011 ce transpune în legislația națională Directiva Europeana Cadru privind Deșeurile.
  • Se creeaza premisele reducerii de costuri pentru gestionarea serviciul de slubrizare.

Conducerea ADI ECODOLJ