APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215

353

APIAAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet b – păsări, sesiunea II de depunere – anul II de angajament și sesiunea I de depunere – anul IV de angajament, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Potrivit convenţiilor încheiate, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera adeverinţe astfel:

  • Pentru sesiunea II de depunere – anul II de angajament, prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus în perioada 01 – 30 iunie 2015cerere de plată pentru măsura specificată. Suma înscrisă în adeverinţă reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată;
  • Pentru sesiunea I de depunere – anul IV de angajament prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus în  perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2015 cerere de plată pentru măsura specificată. Suma înscrisă în adeverinţă reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare și nebancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro .

 

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE