APIA Dolj: Se eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor

329

apia (foto: recolta.eu)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet a – porcine, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera următoarele tipuri de adeverinţe, în funcție de sesiunea de depunere şi anul de angajament, astfel:

  1. pentru sesiunea III de depunere – anul I de angajament

Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai – 30 iunie 2014, cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine și suma care reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor, precum şi o a doua adeverinţă, după depunerea a două deconturi justificative, și respectiv suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor.

În cazul neeliberării niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera, la cererea solicitanţilor, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai – 30 iunie 2014, cerere de ajutor şi două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor (cu excepția beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligația depunerii deconturilor justificative trimestriale).

  1. pentru sesiunea II de depunere – anul III de angajament

Adeverinţă prin care confirmă  faptul că solicitantul a depus, în perioada 14 ianuarie – 16 februarie 2015, cerere de plată pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine, și suma care reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate in cererea de plată, precum şi o a doua adeverinţă după depunerea a două deconturi justificative şi respectiv suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. În cazul neeliberării niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera, la cererea solicitanţilor, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 14 ianuarie – 16 februarie 2015, cerere de plată şi două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunastarea animalelor – porcine, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligatia depunerii deconturilor justificative trimestriale).

  1. pentru sesiunea I de depunere – anul III de angajament

Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 iulie – 18 august 2014, cerere de plată și două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunastarea animalelor – porcine, şi suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. În cazul neeliberării niciunei adeverinţe, se poate elibera, la cererea solicitanţilor, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 iulie – 18 august 2014, cerere de plată  şi două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine, precum și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligația depunerii deconturilor justificative trimestriale).

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși  ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita  de 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008 – 2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007 – 2013.

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI COMUNICARE