APIA Dolj: Fermierii au obligația de a respecta normele privind ecocondiționalitatea în exploatațiile agricole pe care le administrează

353

APIAAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii solicitanți ai plăților pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor” că au obligația de a respecta normele privind ecocondiționalitatea în exploatațiile agricole pe care le administrează, în temeiul articolului 93 din Regulamentul 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, implementat în legislația națională prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.

În acest sens, pentru verificarea respectării normelor privind ecocondiționalitatea, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, solicitanții plăților pentru Măsura 215 “Bunăstarea animalelor” au obligaţia de a completa și depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită la plată întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei sau doar o parte a acesteia.

De asemenea, în baza acelorași prevederi legale, fermierii care solicită plăți pentru Măsura 215 Bunăstarea animalelor” și nu utilizează suprafețe agricole, au obligația de a depune cererea unică de plată, în scopul verificării respectării normelor privind ecocondiționalitatea.

Fermierii care nu respectă normele privind ecocondiționalitatea, în baza prevederilor art. 6 din Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, vor fi sancționați prin reducerea plăților.

Informații suplimentare:

Legislația completă în ce privește depunerea cererii unice de plată pentru anul 2015 poate fi consultată pe pagina oficială web a Agenției, la adresa http://www.apia.org.ro/ro/formular-cerere-unica-de-plata-legislatie.

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI COMUNICARE