APIA Dolj: A fost deschisă perioada de depunere a cererilor pentru sume comunitare, pentru depozitarea privată a cărnii de porc

351

apia (foto: recolta.eu)Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în cursul lunii martie, a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 360/2015, prin care a fost deschisă perioada de depunere a cererilor  pentru obţinere a unor sume comunitare, pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

Depozitarea privată a cărnii de porc reprezintă un ajutor acordat în situaţia în care preţul mediu de piaţă pentru carcasele de porc se află sub preţul de referinţă aşa cum este acesta stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, respectiv 1.509,39 euro/tonă, şi are un impact negativ semnificativ în acest sector.

Scopul principal al măsurii este de a sprijini producătorii agricoli/deţinătorii de carne de porc de a-şi valorifica producţia de carne de porc pentru restabilirea echilibrului lor financiar şi pentru a avea posibilitatea reluării producţiei.

Perioada de  depozitare, poate fi de: 90, 120 sau 150 de zile.

Cantitatea minimă la care se referă cerere de sprijin este de 10 tone în cazul produsului dezosat şi 15 tone în cazul produsului cu os.

Solicitantul trebuie să constituie o garanție de  20% din cuantumul ajutorului financiar pe care il va solicita. Valoarea garanţiei se stabileşte în euro şi va fi convertită în monedă naţională la ultimul curs de schimb al Băncii Centrale Europene dinaintea lunii în care se depune garanţia.

Cererea de sprijin privind depozitarea privată a cărnii de porc se depune la APIA Central însoțită de dovada constituirii unei garanţii, de 20% din cuantumul ajutorului solicitat în funcţie de sumele forfetare menţionate în Regulamentul (UE) nr. 360/2015.

Beneficiarii sprijinului sunt persoane fizice autorizate, II, IF și/sau juridice, plătitori de TVA, care îndeplinesc următoarele condiții:

  • își desfăşoară activitatea în sectorul cărnii şi/sau cel al creşterii animalelor şi sunt înscrişi în Registrul Comerţului și dețin  autorizaţie sanitar – veterinară;
  • dispun în vederea depozitării de instalaţii corespunzătoare autorizate sau au încheiate cu terţi autorizaţi contracte de depozitare în acest sens.

Dacă cererea este eligibilă solicitantul are obligația de a încheia un Contract privind acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată carne de porc, cu APIA, în conformitate cu prevederile Reg. CE nr. 826/2008 (model afișat pe site-ul oficial al instituției: www.apia.org.ro).

Prin contract solicitantul se obligă să depoziteze numai carne proaspătă de calitate bună, eligibilă şi vandabilă, provenind de la porci:

  • crescuţi în Uniunea Europeană în ultimele două luni;
  • sacrificaţi în abatoare agreate de Uniunea Europeană pentru punerea pe piaţa comunitară, în timp de maximum 10 zile înaintea datei de introducere în stoc;
  • animale sănătoase crescute în conformitate cu cerinţele sanitar veterinare specifice şi sunt marcate corespunzător de autoritatea sanitar veterinară competentă.

Cantitatea care face obiectul ajutorului va fi cea sigilată de inspectorul APIA, determinată în urma cântăririi la intrarea în depozitul final şi specificată în actele de finalizare a preluării. Ulterior acestei proceduri este depozitată în termen de maxim 28 de zile de la data încheierii contractului.

Intrările în depozitul de destinaţie se vor face în conformitate cu graficul de intrare în depozit care este anexă la contract.

Plata ajutorului finaciar se va face:

  1. În avans (după minim 60 de zile de depozitare);
  2. La termen.

Produsele eligibile precum şi sumele forfetare aferente sprijinului sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 360/2015, anexă pe care o regăsiți mai jos:

 

 

Categorii  de produse

 

 

Produse  pentru  care se acordä  ajutor

Cuantumul ajutorului pentru o perioadä de depozitare  de

(euro/tonä)

 

90   de  zile

 

120   de  zile

 

150   de  zile

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Categoria 1

 

ex 0203 11 10

Semicarcase färä picioarele  anterioare, coadä, rinichi, diafragmă  și măduva spinärii (1)  

 

230

 

 

243

 

 

257

Categoria a  2-a ex 0203 12 11 ex 0203 12 19 ex 0203 19 11 ex 0203 19 13  

Jamboane

 

Spete

 

Pärți  anterioare

 

Spinäri, cu sau färä ceafä, sau  numai ceafä  separatä,  spinäri   cu  sau  färä cotlet (2) (3)

 

 

 

 

 

 

254

 

 

 

 

 

 

266

 

 

 

 

 

 

278

Categoria a 3-a

 

ex 0203 19 55

 

Jamboane, spete, pärți anterioare, spinäri cu  sau  färä ceafä, sau  numai  ceafä separatä, spinäri   cu   sau  färä cotlet, dezosate (2) (3)

 

 

281

 

 

293

 

 

305

Categoria a 4-a

 

ex 0203 19 15

 

Piept, Intreg sau täiat  dreptunghiular

 

 

210

 

 

221

 

 

233

Categoria a 5-a

 

ex 0203 19 55

 

Piept, Intreg sau täiat  dreptunghiular, färä șorici și  coaste

 

 

226

 

 

238

 

 

254

Categoria a 6-a

 

ex 0203 19 55

 

Pärți tranșate din „mijloc”, cu  sau färä șorici sau gräsime,  dezosate (4)

 

 

228

 

 

241

 

 

254

Informaţii suplimentare și detaliate sunt cuprinse în Ghidul solicitantului ajutor comunitar –stocară privată, afișat pe site-ul Agenţiei de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultută, la Secțiunea Măsuri de piață – Carne).

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI COMUNICARE