ANUNT DE SELECTIE SCOALA GIMNAZIALA DESA, JUDETUL DOLJ

379

ANUNȚ DE SELECȚIE

1152/09.06.2021

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DESA, județul DOLJ

VEZI AICI TOT DOCUMENTUL – Procedura anunt proiect

Anunță organizarea selecției pentru ocuparea a 3(trei) posturi de personal didactic si un post de consilier scolar în cadrul proiectului POCU/827/5/2/-140917 „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si exccluziunii sociale din comuna DESA”, Operațiunea ,,Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, schema de ajutor de stat ,, Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o popul09ație de până la 20.000 locuitori, proiect ce are ca scop prevenirea abandonului școlar și incluziunea școlară a copiilor , prin activități de tip remedial .

  1. INFORMAȚII PROIECT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DESA, județul DOLJ, în calitate de PARTENER 1, implementează în perioada 15.07.2021 – 15.07.2023, proiectul POCU/827/5/2/140917 „Masuri integrate de combatere a marginalizarii si excluziunii sociale din comuna DESA, proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității , Operațiunea ,,Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune social din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC”, schema de ajutor de stat ,, Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori, masuri de educație complementara si sprijin material, in vederea reducerii ratei abandonului școlar și prevenția acestuia pentru un număr de 60 de copii.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din comuna Desa, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistentă socială, în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul Specific nr. 2 – Reducerea fenomenului de ababdon școlar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “ Școală după școală”

Rezultate așteptate

R2- Participarea la programe “Scoală după școală”  a 60 de elevi(membri GT); 60 pachete hrană zilnică pe intreaga perioadă a programelor remediale; acordarea a 60 de subvenții pentru elevii participanți la program.

  1. II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

Obiectul anunțului de selecție se  referă  la înființarea, în cadrul echipei de management și de implementare a proiectului de la Școala Gimnazială Desa, Județul Dolj, a unor posturi de personal didactic  în afara organigramei unității școlare conform  prevederilor HG. nr. 325/14 mai 2018 și Cererii de finanțare aprobate.

Înființarea posturilor se va face in funcție  de graficul  activităților și necesitățile  proiectului, în  perioada  de implementare a proiectului, conform cerințelor fișelor de post aferente proiectului.

Nr crt Subactivitatea din cadrul proiectului Denumirea postului Numar experti Durata subactivitatii Nr ore/expert
1. A2.1. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpuri a școlii  prin programe de tip „școală după școală”

 

Consilier școlar

 

 

 

 

 

1

 

 

L1-L24

 

 

 

 

3 h/zi – timp de 4 de luni

 

2.

 

A2.1. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii  prin programe de tip „școală după școală

 

Profesor in învățământul gimnazial

 

3

 

L1-L24

 

3 h/zi timp de 18 de luni